KONKURSY WIELKANOCNE – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Dziękując za liczny i aktywny udział w konkursach wiosennych, Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursach wielkanocnych.

1.Konkurs „Palma wielkanocna”.

Konkurs jest adresowany dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Do dnia 28 marca 2021 roku należy samodzielnie wykonać palmę wielkanocną z dostępnych materiałów. Pracę należy sfotografować  i zdjęcie wysłać na adres   su@spchobienia.pl

2.Konkurs „Pisanka/kraszanka wielkanocna”.

Konkurs jest adresowany dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Do dnia 01 kwietnia 2021 roku należy samodzielnie wykonać pisankę lub kraszankę. Pracę należy sfotografować  i zdjęcie wysłać na adres su@spchobienia.pl 

3. Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna”

Zadaniem uczniów jest samodzielne wykonanie kartki wielkanocnej dowolną techniką, wykonanie zdjęcia i przesłanie na adres mailowy: su@spchobienia.pl. Termin: do  1 kwietnia

4. Warsztaty wielkanocne

Zadaniem uczniów jest nagranie filmu instruktażowego ukazującego wykonanie dowolnej pracy związanej z Wielkanocą (palma,królik, baranek, koszyczek, itp.). Film przesyłamy na adres mailowy: su@spchobienia.pl. Termin: do 01 kwietnia

5. Życzenia wielkanocne

Zadaniem uczniów jest nagranie filmu ze składanymi przez siebie życzeniami wielkanocnymi ( należy zadbać o ciekawą scenerię/tło do filmu)

Proszę nagrać krótki film i przesłać na adres mailowy: su@spchobienia.pl. Termin do 02 kwietnia 2021r.

  • Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację wraz z danymi autora oraz oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu zdjęcia/pracy
  • Każdy uczeń może wziąć udział we wszystkich konkursach przesyłając jedną pracę konkursową
  • Każda praca musi zostać podpisana: imię, nazwisko, klasa
  • W ramach konkursu przesyłamy zdjęcie lub film odpowiedniej jakości, przy czym rozmiar zdjęcia (format jpg) nie może być większy niż 2MB, , a filmu (max 3 minuty)- 5GB.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymują punkty z zachowania za udział oraz zdobyte miejsce w konkursie

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content