SERDECZNA KARTECZKA

Klasy III a i klasa III b wraz z wychowawcami p. A. Smulską i p. R. Gurdak przystąpiły w roku szkolnym 2021/2022 do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. „Serdeczna Karteczka ‘’.

Projekt ten został stworzony w oparciu o realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 4 w Elblągu.

Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka. Uczniowie wykonają i przekażą kartki dla rolników, kolejarzy, radiowców, piekarzy, babć i dziadków, strażaków, lekarzy weterynarii, osób samotnych.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content