UWAGA!!! KONKURS!!!

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zapraszają uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn. „EKOlogiczni w szkole”.                       

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska. 

Przedmiotem w konkursie jest stworzenie projektu naklejek ściennych nawiązujących do propagowania efektywności energetycznej. Projekty naklejek winny nawiązywać do haseł: „Zgaś światło”, „Oszczędzaj wodę” oraz „Oszczędzaj ciepło”.

Forma prac konkursowych

Prace konkursowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) praca wykonana za pomocą dowolnego, komputerowego programu graficznego w min. rozdzielczości 300 dpi oraz przestrzeni barwnej CMYK,

b) praca musi zostać opatrzona tytułem,

c) praca musi zostać zapisana w formatach PDF lub JPG,

e) praca w układzie pionowym lub poziomym o wymiarach 10 x 10 cm.

Konkurs jest prowadzony w terminie 18.10.2021 – 07.11.2021.

Warunki udziału w konkursie określa załączony Regulamin wraz z załącznikami.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!!!


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content