UŻYCZENIE SPRZĘTU DO NAUKI ZDALNEJ

Informacja dot. użyczenia sprzętu do nauki zdalnej

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia (w związku z epidemią COVID-19) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301) do szkół powraca nauczanie zdalne. Nauka zdalna potrwa w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia czyli od 20 do 22 grudnia 2021r. a następnie po Nowym Roku – od 03 do 05 stycznia 2022r. Dnia 06 oraz 07 stycznia 2022r. nie ma zajęć. Według zapowiedzi ministerstwa 10 stycznia 2022r. uczniowie mają powrócić do nauki stacjonarnej w szkołach.

Informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą wnioskować do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni o wypożyczenie sprzętu na potrzeby zdalnej edukacji dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia (przede wszystkim rodzin wielodzietnych). Wniosek należy złożyć do dnia 16.12.2021r. – do godz. 12.00. osobiście w sekretariacie szkoły lub przesyłając skan wniosku na e-mail: zs.chobienia@interia.pl

Wniosek do pobrania poniżej.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content