KONCERT KOLĘD DLA KLAS 1-3

18 stycznia 2022 r. w SP w Chobieni odbył się ,,Koncert Kolęd” dla klas 1 – 3. Organizatorami konkursu byli: pan Ireneusz Wojdyło, pani Danuta Łyko, pani Jolanta Karpiak.

         Konkurs w naszej szkole był organizowany po raz pierwszy. Celem konkursu było: kultywowanie zwyczaju śpiewania kolęd, rozbudzenie zainteresowania muzyką oraz docenienie dzieci uzdolnionych muzycznie. Pod ocenę brana była: muzykalność, opanowanie pamięciowe tekstu, dykcja i walory wokalne. Spośród 20 uczestników wyróżniono:

Antoniego Ziółkowskiego – I miejsce

Zofię Szproch – I miejsce

 Polę Zgobik – II miejsce

  Julię Waleryś – II miejsce

  Zuzanę Kociubińską – III miejsce

  Antoniego Dudek – III miejsce

           Dzieci wykazały się prawdziwym profesjonalizmem, co potwierdzały uśmiechy goszczące na twarzach wykonawców. Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych koncertach.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content