WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W związku z wymogami wynikającymi z przepisów prawa – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Chobieni jest zobowiązana prowadzić, na podstawie aktualnych danych dzieci, dokumentację nauczania dzieci, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dlatego prosimy rodziców/opiekunów prawnych o aktualizowanie na bieżąco wszelkich zmian danych ucznia, rodzica/opiekuna – przede wszystkim zmiana miejsca zamieszkania, nr telefonów do rodziców/opiekunów, adresów e-mail. W załączeniu znajduje się KARTA AKTUALIZACJI DANYCH, którą należy wypełnić w przypadku w/w zmian zaistniałych w trakcie roku szkolnego i złożyć w sekretariacie szkoły.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content