ZBIÓRKA NA HOSPICJUM DLA DZIECI

DOKŁADAMY SWOJĄ „CEGIEŁKĘ”

Wszyscy wiemy, że pomaganie w szczytnym celu jest bardzo ważne. Akcje charytatywne kształtują w nas szlachetność, a innym niosą nieocenione wsparcie. Wie o tym także nasza społeczność szkolna, która włączyła się w ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy na rzecz budowy hospicjum dziecięcego pn. „Dom Aniołków” w Zaleszanach.

Dnia 2 czerwca br. uczniowie klasy Va zorganizowali sprzedaż ciast przygotowanych przez rodziców. Wszyscy bardzo chętnie kupowali słodkości, które „rozchodziły się” w błyskawicznym tempie. W pomoc włączyła się również młodzież z klasy Vb. Dziewczęta przeprowadziły akcję promującą zbiórkę – rozwieszały plakaty, informowały uczniów wszystkich klas o terminie przeprowadzenia akcji, a także jako wolontariusze kwestowały w czasie przerw międzylekcyjnych zbierając pieniądze do puszek.

Dzięki wsparciu finansowemu wszystkich Darczyńców udało nam się zgromadzić 1017,90 zł.

Serdecznie dziękujemy zaangażowanym Uczniom oraz Rodzicom, którzy bezinteresownie wsparli nasze działania.

Fundusze z tej zbiórki zasiliły konto Fundacji „Z Serca dla Serca”, która prowadzi budowę domu hospicyjnego dla najmłodszych.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content