Z KULTURĄ MI DO TWARZY

W maju uczniowie klas pierwszych i drugich zakończyli swoją przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Dzięki przedsięwzięciu dzieci wspólnie odkrywały świat wartości, kultury i sztuki w roku szkolnym 2021/2022. Poprzez realizację wybranych zadań tematycznych nasi uczniowie poszerzali wiedzę o otaczającym świecie, doskonalili różnego rodzaju umiejętności.

Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość uczniów, prowadzących do wdrażania wartości i norm społecznych w codziennym życiu.  Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, rozwijania wrażenia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Ponadto wpłynęły pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej ojczyzny”.

Na zakończenie projektu szkoła dostała dyplom.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content