HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

13 czerwca poniedziałek

8a – 8:00 – 10:25 (lekcja 1,2,3)

8b – 10:35 – 12:25 (lekcja 4,5)

14 czerwca wtorek

8c – 8:00 – 8:35 (lekcja 1,2)

5b – 9:40 – 11:20 (lekcja 3,4)

5a – 11:40-13:25 (lekcja 5,6)

15 czerwca środa

4a – 8:00 – 9:25 (lekcja 1,2)

4b – 10:35-12:25 (lekcja 4,5)

20 czerwca poniedziałek

6b – 8:00 – 9:35 (lekcja 1,2)

6a – 10:35- 12:25 (lekcja 4,5)

22 czerwca środa

7a – 10:35-12:25 (4,5 lekcja)

  • Zwrot podręczników na wyznaczonych lekcjach. Proszę przestrzegać harmonogramów.
  • W czasie przerw nie przyjmuję podręczników. Na przerwach załatwiamy wszystkie inne sprawy (zwroty i wypożyczenia książek, obiegówki klas 8, wymiany zagubionych zniszczonych książek itd.)
  • Proszę przynosić komplety podręczników.
  • Podręczniki będą sprawdzane na miejscu. Uczeń będzie informowany o zniszczeniach.
  • Zagubione/zniszczone podręczniki:
    • W przypadku podręczników użytkowanych pierwszy rok, rodzic jest zobowiązany odkupić podręcznik.

W przypadku podręczników użytkowanych drugi lub trzeci rok zostanie wystawione wezwanie do zapłaty z ceną pomniejszoną za każdy rok użytkowania.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content