ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023. WITAJ SZKOŁO!

Dziś, całą społecznością szkolną, w gronie rodziców, władz samorządowych, pracowników związanych z oświatą, przedstawicieli duchowieństwa oraz dużego grona przyjaciół i sponsorów, uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023!

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy wspomnieniem wspaniałego nauczyciela, Pana Jacka Zająca, który odszedł do wieczności 24 sierpnia 2022 roku. Wieloletnia praca w naszej szkole, działalność w lokalnym środowisku, nieprzeciętna osobowość, wielozadaniowość, życzliwość, poczucie humoru i wiele nieopisanych cech i wspomnień sprawiają, że Pan Jacek w każdym z nas: uczniów, absolwentów, pracowników i nauczycieli pozostawił cząstkę siebie i na zawsze zostanie w naszych sercach. Bo jest coś co śmierci się opiera – to pamięć – ona nie umiera. Ale jest też taki ból, o którym lepiej nie mówić bowiem najlepiej wyraża go milczenie. Dlatego pamięć zmarłego uczciliśmy minutą ciszy.

Niestety był taki wrzesień, kiedy klasy nie doczekały się uczniów. 83 lata temu, 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Nie zapominamy o tych, którzy w tamtym okresie oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski, wpisali się w karty naszej historii wielkością i sławą. To dzięki nim możemy żyć w pokoju.  Symbolem polskiej walki we wrześniu 1939 roku stało się Westerplatte, a bohaterowie tych wrześniowych dni, żołnierze z Westerplatte są patronami naszej szkoły. Walczyli z zaciekłością, pomimo przytłaczającej przewagi wroga, okrążeni i osamotnieni odpierali kolejne szturmy. Był to niewątpliwie przykład wspaniałego męstwa i waleczności. Wyrazem hołdu dla Bohaterów wojny była recytacja wiersza pt.”Westerplatte” przez Jaromira Stepę, złożenie kwiatów i znicza pod szkolnym obeliskiem oraz minuta ciszy.

W dalszej części uroczystości przekazaliśmy podziękowania i gratulacje pracownikom, którzy odeszli na emeryturę: Pani Renacie Fechner-Próchnickiej, Pani Krystynie Fydryk oraz Panu Władysławowi Szuszfalakowi.

Pani Renata Fechner- Próchnicka wychowała wiele pokoleń przedszkolaków, uczyła nas pierwszych liter w edukacji wczesnoszkolnej i opiekowała się nami w szkolnej świetlicy. Dziękowaliśmy za wielkie serce, uśmiech i życzliwość, a także rzetelność i kompetencję w codziennej pracy.

Pani Krystyna Fydryk pracowała jako sekretarz szkoły ponad 40 lat. Wszyscy doświadczyliśmy jej kompetencji i życzliwości. Zawsze gotowa do pomocy, uczynna i zaradna. To osoba na której zawsze można było polegać. A dziś mówiliśmy głośno:  Dziękujemy!

Pan Władysław Szuszfalak pracował w naszej szkole ostatnich kilka lat jako psycholog. Lubiliśmy spotkania z Panem psychologiem, zawsze byliśmy wysłuchani i mogliśmy liczyć na dobre rady i pomoc w wielu trudnych chwilach. Serdecznie dziękujemy.

Wyrażając swoje uznanie dla emerytów za pracowitość, uczciwość i sumienność w wykonywaniu codziennych obowiązków życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji oraz spełnienia osobistych pragnień, marzeń i pasji.

Nowy rok szkolny przynosi też pewne zmiany, bowiem pełnienie funkcji kierowniczych zakończyły Panie: Renata Kucharzów i Edyta Zgobik-Płatek.

Podziękowaliśmy Pani Renacie Kucharzów za pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, a wcześniej wieloletniego wicedyrektora do spraw wychowawczych, za wszelkie działania podejmowane na rzecz szkolnej społeczności życząc pomyślności w dalszej pracy zawodowej i wielu pięknych chwil w życiu osobistym.

Pani Edycie Zgobik-Płatek podziękowaliśmy za pełnienie funkcji wicedyrektora do spraw wychowawczych życząc radości oraz wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Po części wspomnień i podziękowań nastąpiło oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego Powitaliśmy w naszym gronie panią Kamilę Mazurek, która dziś objęła funkcję Dyrektora Szkoły. Otwierając rok szkolny, Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych, a szczególnie uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej, podziękowała kadrze kierowniczej i zadeklarowała współpracę z lokalnym środowiskiem.

W dalszej części spotkania zabrał głos Wójt Gminy Rudna. Usłyszeliśmy słowa uznania dla szkoły i wszystkich, którzy ją tworzą i troszczą się o nią, a także życzenia, aby nauka była dla nas przyjemnością i służyła naszemu rozwojowi.

Jako kolejny zabrał głos ksiądz Leszek Kowalski, który zauważył, że w naszym wychowaniu musi istnieć silna relacja między sercem a rozumem i taką relacją zauważa w naszych postawach i działaniach.

W trakcie apelu usłyszeliśmy wiersz pt.”Skończyły się wakacje” w wykonaniu Huberta Śliwy,  „Znowu do szkoły” w wykonaniu Marceliny Zimnoch i humorystyczną scenkę „Odlotowa szkoła” zaprezentowaną przez Barbarę Czajkowską. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowały Klaudia Mazur i Zuzanna Bachurska pod kierownictwem pana Ireneusza Wojdyło.

Delegacje uczniowskie podczas apelu stanowili: Elena Kujawska i Robert Kawiorski oraz Maja Lis, Jaromir Stepa, Robert Kawiorski i Hubert Śliwa, Poczet Sztandarowy: Maja Piechota, Bartosz Bieberstein oraz Alina Malinowska,  a prowadzącymi całą uroczystość byli: Maria Czajkowska i Dominik Kujawski.


W rozpoczynającym się roku szkolnym życzymy wszystkim wytrwałości i wielu sukcesów. Będzie to kolejny rok nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, poznawania otaczającego nas świata i rozwijania zainteresowań. Mamy nadzieję, że będzie to rok bezpieczny, udany i owocny dla wszystkich!


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content