Sprzątanie świata

W ten piątek (23.09.)  nasza szkoła włącza się w akcję Sprzątania Świata.

Celem tej akcji jest wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wygląd naszego otoczenia i za stan środowiska naturalnego.

Sprzątamy na terenie Chobieni. Każda klasa otrzyma worki i rękawiczki oraz przydział terenu, który musi posprzątać.

Worki z zebranymi odpadami zostawiamy w miejscach uzgodnionych z ZGKiM w Rudnej.

Plan na piątek przedstawia się następująco:

  1. lekcja zgodnie z planem zajęć
  2. lekcja zgodnie z planem zajęć
  3. Sprzątanie świata- uczniowie są pod opieką wychowawcy i nauczycieli przypisanych do grup
  4. Sprzątanie świata – uczniowie pod opieką wychowawcy i nauczycieli przypisanych do grup
  5. lekcja zgodnie z planem zajęć
  6. zajęcia z wychowawcą – omówienie zasad bezpieczeństwa na zielonej szkole

W piątek są planowane wcześniejsze rozwozy o godz. 13.00

Sprzątanie Świata zostało zaplanowane tak, aby uczniowie młodszych klas zdążyli na przerwę obiadową po sprzątaniu. Uczniowie  klas IV-VIII uczęszczający na stołówkę mają przerwę obiadową po 5 lekcji, więc również skorzystają z wykupionego posiłku.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content