Trwają wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jak w każdej szkole, tak i u nas, uczniowie z początkiem roku szkolnego wybierają swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciela – Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W Szkole Podstawowej w Chobieni wybory odbywają się w sposób demokratyczny i zgodny z Regulaminem Działania Samorządu Uczniowskiego oraz zawartą w nim ordynacją wyborczą.

To święto szkolnej demokracji odbywa się właśnie dziś, 22 września 2022.

Zanim poznamy wyniki, postanawiamy najpierw przybliżyć kilka istotnych informacji dotyczących przebiegu wyborów w SP Chobienia:

Kandydatury uczniów, którzy zebrali podpisy poparcia od co najmniej 20 osób są poddawane głosowaniu przez społeczność uczniowską poprzez zakreślenie znaku X przy nazwisku maksymalnie 3 kandydatów i wrzucenie karty wyborczej do urny. Wcześniej oczywiście, podobnie jak ma to miejsce w każdych demokratycznych wyborach, kandydaci do Samorządu Uczniowskiego prowadzą swoje kampanie wyborcze.

Ostatecznie Członkami Samorządu Uczniowskiego zostaje 10 kandydatów z najlepszym wynikiem wyborczym, a Przewodniczącym uczeń/ uczennica z największą liczbą głosów.

Podobnie jest z wyborami nauczyciela- Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Uczniowskie Komitety Wyborcze utworzone w klasach zgłaszają kandydatów na opiekuna SU. Zgłoszone kandydatury są wpisane na kartę wyborczą. Uczniowie głosują poprzez zaznaczenie X przy nazwisku nauczyciela, który ich zdaniem powinien w danym roku przyjąć zadanie opieki nad samorządem uczniowskim. Nauczyciel z największą liczbą głosów oddanych przez uczniów przez 1 rok pełni funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Po zakończonym głosowaniu Komisja Wyborcza złożona z przewodniczących/ przedstawicieli klas, która przeprowadzała wybory i czuwała nad ich prawidłowym przebiegiem, zlicza głosy oddane przez uczniów i sporządza protokół z wynikami wyborów.

Głosowanie uczniów zaplanowane jest podczas przerw po 3,4 i 5 lekcji w auli szkolnej.

Z ciekawością oczekujemy rezultatów tegorocznych wyborów:)


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content