Bierzemy udział w ESSD 2022

Promujemy aktywność fizyczną i szkolny sport!

Już jutro szkoły na terenie całej Europy, a nawet Ameryki Południowej, Afryki i Azji obchodzić będą Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day – ESSD).

W 2021 wzięło w nim udział blisko 40 krajów z całego świata, ??? a już 30 września 2022 (piątek) również nasza szkoła będzie częścią tego międzynarodowego wydarzenia!

W planach mamy ruch i sport 🙂 A konkretnie marsze przez tereny leśne, zawody sportowe, konkurencje lekkoatletyczne, gry zespołowe, hasła i transparenty promujące aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia…

Nasz udział w akcji zrealizujemy w pięknej nadmorskiej scenerii na zielonej szkole w Jastrzębiej Górze, natomiast klasy pierwsze i uczniowie, którzy nie pojechali na zieloną szkołę planują ruszać się, ćwiczyć i łapać endorfiny podczas treningu zorganizowanego w szkolnej sali gimnastycznej oraz na terenie przyległym do budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni.

@EuropejskiDzienSportuSzkolnego

#ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL

Plakat przekazany przez Zespół ESSD

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content