“Z kulturą mi do twarzy” – rusza nowy projekt edukacyjny

Właśnie dziś, 3 października, nasza szkoła przystępuje do Międzynarodowego Projektu „Z kulturą mi do twarzy” ??

Przez cały rok szkolny w klasach 1a, 2a, 2b, 3b oraz 6b będą realizowane zadania, które odnoszą się do świata wartości takich jak: ▶️ współpraca ▶️ solidarność ▶️ altruizm ▶️ patriotyzm ▶️ szacunek dla tradycji ▶️ tożsamość własna ▶️ tożsamość kulturowa, narodowa, regionalna i etniczna

??Wysiłek realizacji projektu podejmą nauczyciele: Danuta Łyko, Renata Gurdak, Anna Zdobylak, Jolanta Karpiak

??Koordynatorem projektu jest pani Agata Góralska

Wszystko co zadzieje się w ramach projektu jest po to, by:

?utrwalać świadomość, że kultura ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego rozwoju społeczeństw

?pokazywać takie wzorce zachowań, które sprzyjają budowaniu życzliwych i wartościowych relacji międzyludzkich

? Czy możliwy byłby bezpieczny świat bez wartości ?

? Czy bez kultury doświadczalibyśmy w naszym życiu piękna?

? Czy odczuwalibyśmy przyjemność we współpracy i kontaktach z drugim człowiekiem bez kierowania się wartościami w życiu społecznym i stosowania zasad kultury?

❓Kto wie, kim bylibyśmy gdyby nie nasze korzenie i historia, nasz język, nasze rodziny i nasza kultura?

By płynnie i ciekawie przeprowadzić nas przez te zagadnienia, realizacja zadań w ramach projektu została podzielona na cztery moduły:

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Realizatorom projektu życzymy powodzenia i czekamy na relacje z przebiegu projektu?


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content