Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela. W tym roku nasi uczniowie zostaną objęci polisą ubezpieczeniową w firmie PZU. Mają Państwo do wyboru 6 składek. Opłaty polisy należy dokonać indywidualnie. Przesyłam dwa linki do dokonania płatności ( w każdym z linków znajdują się po 3 kwoty ubezpieczenia do wyboru). Po wyborze przez rodzica dogodnej opcji i opłaceniu składki, polisa wraz z instrukcją zgłoszenia szkody zostanie wysłana do każdego indywidualnie na adres e-mail. Poniżej załączamy również informację dotyczącą sumy i zakresu ubezpieczenia.

https://ubestrefa.pl/oferta/ivavmu

https://ubestrefa.pl/oferta/knux00


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content