Informujemy, że od 3 lipca 2024 wydajemy zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Drodzy absolwenci roku szkolnego 2023/2024

Informujemy, że od 3 lipca 2024 wydajemy zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku rekrutacyjnego w systemie i szkole pierwszego wyboru do 5 lipca 2024 ️ ️ ️

Więcej na Facebooku Szkoły!


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content