Szkolna Akademia Talentów

Szkolna Akademia Talentów to projekt, którego celem jest przede wszystkim stworzenie warunków do rozpoznawania, diagnozowania, aktywizowania i rozwijania wrodzonego potencjału dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem talentów i zainteresowań.

Nasi uczniowie mają szansę poznawania osobistego potencjału, będąc aktywnymi uczestnikami zajęć organizowanych w Szkolnej Akademii Talentów. Sami wybierają zajęcia, w których chcą brać udział. Wszystkie zajęcia są bezpłatne dla uczniów i ich rodziców.

Zasady działania Akademii

Na bieżącym etapie wdrożenia obejmuje obszary takie jak:

I. Rozpoznawanie i rozwój talentów poprzez działanie i doświadczanie

W ramach Szkolnej Akademii Talentów zintegrowaliśmy zespół nauczycieli i instruktorów-pasjonatów, którzy zbudowali następującą ofertę zajęć:
Native English – konwesacje w języku angielskim z native speakerem
Robotyka
Matematyka dla Młodszych
Matematyka dla Starszych
Mały Omnibusek – zajęcia prowadzone metodą projektu rozwijające umiejętność pisania, czytania, liczenia oraz wiedzę o świecie
Tańczące nutki – zajęcia artystyczne – wokalno-taneczne
Szkolny Teatr
Koło biologiczne dla pasjonatów oraz uczestników konkursów i olimpiad
Katalog zajęć nie jest zamknięty. Planujemy rozwój oferty.

II. Inspirowanie do rozwoju osobistego potencjału poprzez przykłady dobrej praktyki

W ramach Klubu Młodych Talentów dokonujemy prezentacji sylwetek osób, którzy z talentów i pasji uczynili wartość nadrzędną w swoim życiu. Wśród osób zaproszonych do Klubu Młodych Talentów znajdują się obecni uczniowie, absolwenci szkoły, postacie z lokalnego środowiska, a także znane osobistości, które zgodziły się udzielić wywiadu członkom naszego Koła Reporterskiego. Pracujemy też w obszarze inspiracji dla Rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w rozwoju ich osobistego potencjału, pasji i talentów. Póki co w Klubie Młodych Talentów stwarzamy przestrzeń do transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy Rodzicami. Znajdujemy Rodziców gotowych podzielić się swoim doświadczeniem i metodami pracy z dziećmi, którzy udzielają nam wywiadu. Koordynatorem obszarów dot. rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży jest Pani Izabela Tetera – pedagog szkolny.

Koła zainteresowań


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content