Aktualności Biblioteka

1# Konkurs „zaczytana szkoła”

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym dla klas  1-3 pt. „Zaczytana szkoła”.

Interpretacja tematu oraz technika prac dowolna. Uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Czas: do 1 kwietnia.

Miejsce składania prac: biblioteka szkolna

2 #Konkurs komiksowy

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez uczniów krótkiego komiksu na dowolny temat.

Dla kogo: klasy 4-8

Czas: do 28 kwietnia

Temat:  dowolny

Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa i  grafiki komputerowej.  Komiks nie może przekraczać 4 jednostronnych kartek w formacie A4.

Miejsce składania prac: biblioteka szkolna. Prace będące grafikami komputerowymi można wysyłać na adres: kingapirus@spchobienia.pl lub kingapirus@gmail.com

Informacje dodatkowe:

– Uczeń może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.

 -Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko oraz klasę.

– Komiks, nie będący grafiką komputerową, należy dostarczyć w formie papierowej. W przypadku gdy uczeń nie będzie mieć możliwości dostarczenia komiksu na czas, można wysłać skan lub zdjęcie dobrej jakości na adres: kingapirus@spchobienia.pl lub kingapirus@gmail.com

-Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: rysunek i grafika komputerowa.

__________

5 lutego odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, zainteresowanie uczniów czytaniem oraz zapoznanie z zasadami panującymi w bibliotece.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, jak zachowywać się w czytelni. Okazuje się, że pierwszoklasiści doskonale znali zasady, chętnie odpowiadali na zadane pytania. Uczniowie odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek.  Po przeczytaniu Prośby Książki, przyszli czytelnicy, złożyli uroczyste przyrzeczenie.  Na pamiątkę uczniowie otrzymali książki „moje pierwsze abecadło” ufundowane przez Instytut Książki oraz pamiątkowe zakładki do książek. Dodatkowo chętni uczniowie klasy 1a wspólnie z bibliotekarką przeczytali książkę „Kicia Kocia w bibliotece” wskazując przy tym różnice między naszą biblioteką, a tą przedstawioną w książce.

Klasa 1 b po otrzymaniu książek

Klasa 1a podczas ślubowania

Klasa 1 a prezentuje otrzymane książki

Wystawa książek przygotowana specjalnie dla pierwszaków

Na przerwie bibliotekę odwiedziły pierwsze czytelniczki z klas pierwszych