Czytam z klasą

Międzynarodowy projekt

CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI

W roku szkolnym 2020/2021 klasy II a i b z wychowawcami
p. Anną Smulską i p. Renatą Gurdak przystąpiły do międzynarodowego  projektu edukacyjnego „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Projekt będzie realizowany jako innowacja pedagogiczna, która opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Przygoda z projektem potrwa cały rok szkolny, a w świat książek zabierze uczniów sympatyczna chmurka Tosia.

SPRAWOZDANIE Z II MODUŁU CZYTAM Z KLASĄ „LEKTURKI SPOD CHMURKI”

Uczniowie klasy II a i II b ze Szkoły Podstawowej w Chobieni zakończyli zimowy II moduł międzynarodowego projektu edukacyjnego: Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki.

Wybraliśmy lektury „Zaczarowana zagroda” Cz.Centkiewicza oraz „Królowa Śniegu” Ch. H. Andersena. Przenieśliśmy się do krainy wiecznych lodów, a to za sprawą omawianych lektur. Oglądaliśmy zwierzęta zamieszkujące Antarktydę i zdziwiliśmy się bardzo, że nie ma na niej polarnych niedźwiedzi. Uzupełniliśmy swoje lekturniki i dokonaliśmy opisu Elegancika. Poznaliśmy wiele ciekawych wiadomości o tych niesamowitych ptakach nielotach. Z wielkim zaciekawieniem czytaliśmy przygody Kaja i Gerdy. Wykonaliśmy również prace plastyczne związane z tematyką baśni, które zostały zaprezentowane w naszych klasach.

Powstały też kolorowe plakaty zachęcające innych do przeczytania omawianych przez nas książek. Można je podziwiać przed biblioteką szkolną.

Kolejnym zadaniem było wykonanie eko-bałwanków. Do wykonania naszych bałwanków wykorzystaliśmy różnorodne odpady segregowane: butelki plastikowe, styropian, skarpetki, watę, włóczkę, nakrętki plastikowe, talerzyki papierowe, kolorowy papier, reklamówki, gazety.

 Przyozdobiliśmy naszą klasę w zimową szatę. Nasze drzewo pokryło się płatkami śniegu. Pod nim znalazły się wcześniej wykonane eko – bałwanki. Wykonaliśmy też rysunki przedstawiające krajobraz zimowy. Nasza klasa stała się zimową i baśniową krainą, do której chętnie wracamy każdego dnia.

Na korytarzu przy klasie znalazł swoje miejsce regał, na którym pojawiły się różne książki zebrane przez uczniów. Wybrane pozycje można było zabierać do domu i czytać do woli. W ten sposób zorganizowaliśmy akcję bookcrossingową “Odśnieżamy książki z chmurką Tosią”. W kolejnym zadaniu wyruszyliśmy w podróż z wyżej wspomnianą chmurką Tosią, słuchając opowiadania pt. “Mała chmurka w krainie śniegu”. Obejrzeliśmy filmy edukacyjne „Efekt cieplarniany” oraz „Potężne lodowce pękają przed kamerą”. Omówiliśmy zagadnienie efektu cieplarnianego i jego wpływu na topnienie lodowców oraz zmniejszenie opadów śniegu. Rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić, aby ochronić środowisko. Całą ekologiczną część projektu zakończyło „wyturlanie bałwana”. Zadanie to wywołało w nas wiele emocji.

Uczniowie klas drugich zakończyli realizację zadań z III modułu projektu edukacyjnego Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Tym razem do czytania wybraliśmy „ Afrykę Kazika” Ł. Wierzbickiego oraz „Dzieci pana Astronoma” W. Chotomskiej. Tradycyjnie już uzupełniliśmy swoje lekturniki rysując głównych bohaterów oraz ilustrując i opisując ich najciekawsze przygody. Poszerzyliśmy swoją wiedzę o Afryce i kosmosie oglądając filmy edukacyjne, wyszukując ciekawe informacje w Internecie, które potem prezentowaliśmy na forum klasy.  Wykonaliśmy również prace plastyczne i techniczne związane z tematyką poruszaną w książkach. Piękne makiety miejsc, które zwiedził Kazik oraz niezwykły Układ Słoneczny zdobią nasze klasy.

Kolejnym zrealizowanym przez nas zadaniem było zorganizowanie Dnia Ziemi. Rozpoczęliśmy je od projekcji filmu edukacyjnego „ Dzień Ziemi”, podczas którego poznaliśmy zagrożenia na jakie narażona jest nasza planeta w wyniku działań człowieka i w jaki sposób możemy im przeciwdziałać. Stworzyliśmy także kodeks młodego ekologa oraz napisaliśmy list do Ziemi. Śpiewaliśmy piosenki, przeprowadziliśmy eksperyment „Malowania Ziemi” oraz doświadczenie z mlekiem i farbami. Wykonaliśmy opaski na głowę z obrazkami naszej planety i czytaliśmy nasze ulubione książki na świeżym powietrzu.

 Przyozdobiliśmy nasze klasy w wiosenne szaty. Nasze drzewa pokryły się zielonymi listkami i kolorowymi kwiatami.

Zorganizowaliśmy lekcje pod chmurką. W słoneczny dzień wzięliśmy koce, książki oraz sprzęt sportowy i w otoczeniu zieleni rozpoczęliśmy naszą wyjątkową lekcję. Głośno czytaliśmy przygody Kazika i odszukiwaliśmy na mapach miejsca, które opisywał podróżnik. Dyskutowaliśmy o niebezpieczeństwach na jakie był narażony oraz przedstawialiśmy swoje propozycje wyjścia cało z takich sytuacji. Przeczytaliśmy także kolejne opowiadanie z naszego podręcznika pt. „Filmowy wieczór”. Omówiliśmy jego treść i odpowiadaliśmy na pytania pod tekstem. Zajęcia zakończyliśmy zabawami ruchowymi: graliśmy w dwa ognie, bawiliśmy się berka oraz korzystaliśmy ze sprzętu sportowego znajdującego się na szkolnym placu zabaw.

Natomiast realizację ekologicznego zadnia rozpoczęliśmy od zabawy detektywistycznej „ Żółty jak…” i odnajdywania w klasie żółtych przedmiotów. Następnie prezentowaliśmy innym swoje „ znaleziska”. Wysłuchaliśmy opowiadania  „Mała chmurka w krainie słońca” i obejrzeliśmy filmy edukacyjne „Butelka może spowodować pożar w lesie” oraz „Pożar w lesie lub łące 998”. Omówiliśmy problem zaśmiecania lasu oraz sposobu zachowania się w przypadku wybuchu pożaru, a także wykonaliśmy plakaty zachęcające innych do poszanowania lasu. Rozmawialiśmy na temat filmu edukacyjnego „Odnawialne źródła energii” i stworzyliśmy kolorową notatkę. Bawiliśmy się także w zabawę „Energiczne znaczenia”.

Wszystkie te działania sprawiły, że otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające ukończenie międzynarodowego projektu edukacyjnego Czytam z klasą lekturki spod chmurki.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content