Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Rodzice/Opiekunowie !!!

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2022/2023

  • Składanie dokumentów trwa od 1 marca 2022r. do 31 marca 2022r. (do godz. 15.00)
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia woli od 11 kwietnia 2022r. do 14 kwietnia 2022r.

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane są do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (prawnych opiekunów). W dalszej kolejności na WNIOSEK rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,  jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W roku szkolnym 2022/2023 do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • dzieci, które miały odroczony obowiązek szkolny.

Formularz zgłoszenia można pobrać
w sekretariacie szkoły, sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej szkoły: www.spchobienia.pl
 

Wypełnione zgłoszenia należy składać w szkole –  w sekretariacie uczniowskim.

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Chobieni na rok szkolny 2022/2023.
 
 
 
 

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content