Zajęcia pozalekcyjne 2021/22

Nazwa zajęcia pozalekcyjnegoNazwisko i imię nauczyciela
Doradztwo ZawodoweSuchecki Maciej
Koło biologiczne kl. 7bSandecka-Jankowska Małgorzata
Koło j. angielskiego kl.8aKowalowa Halina
Koło reporterskieSuchecki Maciej
Spójrz Inaczej 4aTetera Izabela
Spójrz Inaczej 4bTetera Izabela
Spójrz Inaczej 5aTetera Izabela
Spójrz Inaczej 5bTetera Izabela
Szachy 2aFechner-Próchnicka Renata
Szachy 2bFechner-Próchnicka Renata
Szachy 3aFechner-Próchnicka Renata
Szachy 3bFechner-Próchnicka Renata
Techniki uczenia kl. 4aMalczyk-Radosz Maria
Techniki uczenia kl. 4bMalczyk-Radosz Maria
Terapia pedagogiczna kl.1Malczyk-Radosz Maria
Zajęcia artystyczne kl. III b Karpiak Jolanta
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze kl. 2abSmulska Anna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski kl. 4abGóralska Agata
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1aŁyko Danuta
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1bŁyko Danuta
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 7aCieślik Krystyna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 7bCieślik Krystyna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 7CDrak Dorota
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 8aZając Jacek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 8bBolińska-Maciesza Katarzyna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. III aKarpiak Jolanta
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. III bKarpiak Jolanta
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka kl. 4abDrak Dorota
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 2bGurdak Renata
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1Gurdak Renata
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 2aMalczyk-Radosz Maria
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3aGurdak Renata
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3bGurdak Renata
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 4Malczyk-Radosz Maria
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 5abMalczyk-Radosz Maria
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 5bMalczyk-Radosz Maria
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 7,8Malczyk-Radosz Maria
Zajęcia logopedyczne kl. 1aGóralska Agata
Zajęcia logopedyczne kl. 1bGóralska Agata
Zajęcia logopedyczne kl. 1b 2 grupa)Góralska Agata
Zajęcia logopedyczne kl. 2aGóralska Agata
Zajęcia logopedyczne kl. 2a 2 grupa)Góralska Agata
Zajęcia logopedyczne kl. 2bGóralska Agata
Zajęcia logopedyczne kl. 3a/3bGóralska Agata
Zajęcia logopedyczne kl. 4a/4b/5bGóralska Agata
Zajęcia logopedyczne kl. 7a/8bGóralska Agata
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne kl. 1-3Malczyk-Radosz Maria
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne kl. 4Malczyk-Radosz Maria
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne kl. 5Malczyk-Radosz Maria
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne kl. 7,8Malczyk-Radosz Maria
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne kl. 5bSzuszfalak Władysław
Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 2aSmulska Anna
Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 2bGurdak Renata
Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 3aZdobylak Anna
Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 7aZając Jacek
Zajęcia rozwijające kreatywność w zakresie programowania kl. 6 aKuziak Roman
Zajęcia rozwijające kreatywność w zakresie programowania kl. 7 aKuziak Roman
Zajęcia rozwijające kreatywność w zakresie przedmiotów przyrodniczych kl. 7aBagińska Joanna
Zajęcia rozwijające kreatywność w zakresie przedmiotów przyrodniczych kl. 7bBagińska Joanna
Zajęcia rozwijające kreatywność w zakresie przedmiotów przyrodniczych kl. 7cBagińska Joanna
Zajęcia rozwijające zainteresowania kl. 1bŁyko Danuta
Zajęcia z Programowania / Robotyki kl. 5aBagiński Artur
Zajęcia z Programowania / Robotyki kl. 7bBagiński Artur
Zajęcia z Programowania / Robotyki kl. 7cBagiński Artur

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content