S K S

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły kontynuują udział w zajęciach sportowych w ramach   PROGRAMU MINISTERIALNEGO  Szkolny Klub Sportowy . Zajęcia prowadzone  są w dwóch grupach ( chłopcy klas VII-VIII oraz grupa mieszana klas V)  dwa razy w tygodniu. 

Zajęcia mają na celu:

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.                                                                                              9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Od stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Chobieni realizowana jest kolejna edycja projektu Szkolne Kluby Sportowe realizowanego ze środków Ministerstwa Sportu.

W ramach projektu prowadzone są dwie grupy ćwiczebne: grupa mieszana dla uczniów klas IV oraz grupa chłopców dla uczniów klas VII i VI.

Zajęcia dla każdej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu. Wiodącą dyscypliną dla grupy klas IV jest badminton a dyscypliną wspierającą jest piłka siatkowa. Wiodącą dyscypliną dla grupy klas VII jest unihokej a dyscypliną wspierającą piłka nożna.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele Programu:

 1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzieży;
 2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci
  i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
 7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content