KLUB MŁODYCH TALENTÓW

Anna Szmorąg uczennica klasy VIb.  Pasją Ani jest nauka jeździectwa. Ania kocha konie, uwielbia czytać książki tematyczne związane z jej pasją, pogłębia wiedzę na temat koni, ich zdrowia i jeździectwa w dostępnych źródłach informacji. Uczyła się nauki jazdy konnej Stajni Sonika & Marrietje w miejscowości Parchów. W czasie letnich wakacji uczestniczyła w obozie konno – jeździeckim w stajni Pestka w Mrzeżynie. Brała udział w konkursie wiedzy o koniach, organizowanym przez stajnię Pestka w Mrzeżynie, w którym zajęła I miejsce. Prywatnie  uwielbia działalność artystyczną, lubi tworzyć przedmioty związane z jej pasją: uwiązy, halterki, czapraki. W planach ma powrót do nauki jeździectwa wraz z poprawą warunków pogodowych i dalsze rozwijanie swojej pasji. W przyszłości chciałby zostać instruktorem nauki jazdy konnej.

Aleksandra Kołodziej uczennica klasy VIIIa. Prywatnie miłośniczka makramy.  Sztuki makramy nauczyła się w Chobieńskim Ośrodku Kultury. Najbardziej interesują ją motywy boho. Dla Oli wzór im bardziej skomplikowany tym ciekawszy i bardziej interesujący. Wykonuje swoje prace głównie dla siebie, swojej rodziny, przyjaciół, ale również  innych zainteresowanych osób. Jej prace wspierają okoliczne  działania charytatywne. Prace Oli można było nabyć  podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanych przez Sztab Chobienia. W planach na przyszłość ma tworzenie dużych instalacji, a największym marzeniem jest tworzenie kurtyn ozdobnych techniką makramy.  Na co dzień jest wolontariuszką Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, przewodniczącą samorządu klasowego klasy VIIIa, jest członkiem Amatorskiej Grupy Teatralnej Non Simplex.

Regulamin Klubu Młodych Talentów

Postanowienia ogólne:

 1. Klub Młodych Talentów to bezpłatna, dobrowolna i świadoma promocja uczniów mająca na celu promowanie talentów, uzdolnień, pasji uczniów Szkoły Podstawowej w Chobieni.
 2. Klub  powstał z inicjatywy uczniów celu promowania uzdolnień, talentów i pasji uczniów.
 3. Jest formą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć propagowania talentów naszych uczniów.
 4. Klub działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
 5. Opiekę nad Klubem sprawują wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły koordynatorzy, którzy dbają o działanie Klubu oraz kontrolują jego pracę.

Cele Klubu Młodych Talentów:

 1. Celem Klubu jest promowanie uzdolnień, talentów i pasji uczniów.
 2. Stwarzanie możliwości do osiągania sukcesów.
 3. Podnoszenie samooceny uczniów.

Sposób działania Klubu Młodych Talentów:

 1. Zgłoszenia Młodego Talentu może dokonać uczeń, rodzic/opiekun prawny, wychowawca lub nauczyciel lub inna osoba posiadająca informację o uczniu posiadającym talent lub realizującym swoją pasję.
 2. Zgłoszenia Młodego Talentu należy dokonać do koordynatora Klubu, przedstawiając prace ucznia, zdjęcia, twórczość literacką, nagrania itp. wraz z krótką informacją o uczniu.
 3. Przed publikacją prac dziecka należy uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na promocję, przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w związku z udziałem z przedsięwzięciu „Klub Młodych Talentów”.
 4. We współpracy z uczniem zostaje ustalony plan działań i wybór prac do publikacji.
 5. Wybrane prace, nagrania, zdjęcia itp. publikowane będą na stronie szkoły w zakładce Klub Młodych Talentów i portalu FB.
 6. W zależności od zainteresowania kolejni utalentowani uczniowie będą prezentowani jeden raz w miesiącu lub w przypadku większego zainteresowania co dwa tygodnie.

Klubowicze:

 1. Klubowiczem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Chobieni, który potrafi udokumentować swoją działalność związaną z realizowaną pasją, rozwijaniem talentu, twórczości własnej.
 2. Klubowicz musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na publikację prac/osiągnięć dziecka.

Klubowicz ma prawo do:

 1. Decydowania o wyborze prezentowanych prac.
 2. Wycofania konkretnych prac.
 3. Dostarczenia kolejnych prac.
 4. Przedstawienia informacji o sobie.
 5. Uzyskania wpisu potwierdzającego osiągnięcia poprzez wpisanie punktów dodatkowych w dzienniku elektronicznym (+20 pkt).

Klubowicz ma obowiązek:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracy Klubu
 2. Przedstawiania wyłącznie swoich własnych autorskich prac.
 3. Uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na prezentację prac dziecka.

Zadania koordynatora:

 1. Planowanie działań Klubu i kolejności prezentowanych talentów.
 2. Nawiązywania kontaktów z Młodymi Talentami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
 3. Przygotowywanie prac i informacji do publikacji na stronie szkoły i na portalu społecznościowym FB.
 4. Reprezentowanie Klubu i Klubowiczów.
 5. Współpraca z Dyrekcją szkoły.