Start projektu “Wszyscy inni – każdy równy”

Czy potrafisz:

❤ patrzeć z akceptacją na drugiego człowieka? ? wzbudzić w sobie współodczuwanie emocji innych ludzi? ? dbać o to, by ludzie w twoim otoczeniu czuli się dobrze? ? zrozumieć sytuację innej osoby i nie osądzać jej, nie wyśmiewać, nie obmawiać , nawet gdy różni się ona od ciebie wyglądem, zachowaniem, ubiorem, pozycją, sposobem nauki czy postrzegania świata?

?Czy zawsze traktujesz bliźniego z należnym mu szacunkiem dla jego ludzkiej godności ?

Oto niektóre z pytań, na jakie będziemy szukać w sobie odpowiedzi w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznym, pt. „Każdy inny – wszyscy równi”??‍♀️

Do maja 2023 uczniowie z różnych klas zintegrowani wokół projektu mają zamiar zrealizować szczególne działania na terenie naszej szkoły.

W planach jest między innymi przygotowanie szkolnych obchodów dni poświęconych lepszemu poznaniu funkcjonowania osób o szczególnych potrzebach, a ponadto również wystawienie przedstawienia z wykorzystaniem pantomimy, przeprowadzenie zajęć tematycznych, prezentacji multimedialnych, zorganizowanie kącika książek „Bez barier” w bibliotece szkolnej oraz opracowanie „wypukłej księgi” czyli książki lub innych pomocy przydatnych osobom z wadą wzroku.

W ten sposób szkolni realizatorzy projektu chcą uwrażliwić nas wszystkich na potrzebę integracji społecznej, wyjątkowo mocno akcentując przy tym tematykę dotyczącą osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Maria Malczyk-Radosz ?, a opiekunami poszczególnych zadań są panie Agata Góralska, Anna Czajkowska, Kinga Pirus, Magdalena Piecyk?

Trzymamy kciuki za piękną realizację tego niezwykle ważnego społecznie przedsięwzięcia??


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content