Regulamin korzystania ze stołówki

Zachęcamy do zapoznania się z „Regulaminem stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni”.