“Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”

W bieżącym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział w ogólnopolskim projekcie pn. “Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”. Organizatorem konkursu jest Studium Prawa Europejskiego. Od styczna br. nauczyciele świetlicy podejmują wiele ciekawych inicjatyw w zakresie realizowanej tematyki konkursowej, która doskonale wpisuje się w kalendarz naszych świetlicowych działań. W każde zadanie włączają się uczniowie klas I-III naszej szkoły, którzy uczestniczą w zajęciach organizowanych w świetlicy szkolnej. Poniżej prezentujemy przebieg i efekty naszych starań.

Zadanie 4. „Tradycje Świąt Wielkanocnych”

Do realizacji kolejnego zadania podeszliśmy z wielkim entuzjazmem. Zbliżały się Święta Wielkanocne, więc temat był jak najbardziej aktualny.

W ramach pierwszego spotkania uczniowie klasy I a uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę świetlicy szkolnej. Tematyka tego spotkania dotyczyła tradycji wielkanocnych kultywowanych w naszych domach.

Zajęcia rozpoczęły się od „burzy mózgów”, podczas której uczniowie podawali wszystkie skojarzenia związane ze Świętami Wielkanocnymi – zapisywane one były na arkuszu szarego papieru i stanowiły bazę do dalszych działań. Następnym zadaniem uczniów było losowanie obrazków przygotowanych przez nauczyciela. Przedstawiały one poszczególne tradycje świąteczne kultywowane w polskich domach. Uczniowie pod kierunkiem opiekuna poszukiwali pośród zapisanych wcześniej skojarzeń tych właśnie tradycji, zaznaczali je i przyklejali obrazki na arkusz. Podczas pracy omawiali z wychowawcą każdą z tradycji, opowiadali o swoich doświadczeniach i dzielili się spostrzeżeniami. Dzięki zajęciom uczniowie wiedzą czym są tradycje oraz zdają sobie sprawę, że w każdym domu, w zależności od regionu Polski, tradycje i zwyczaje mogą być inne. Potrafią również wymienić tradycje świąteczne kultywowane w ich domach. Efektem pracy był plakat, który powstał w wyniku pięknej współpracy wszystkich uczestników zajęć. 

Święta Wielkanocne to również tradycyjne pisanki. Uczestnicy zajęć świetlicowych wykonali piękne pisanki wyklejane plasteliną, które udekorowały nasze tablice i stworzyły piękną galerię prac plastycznych. Aby zapoznać dzieci z tradycyjnymi technikami dekorowania jajek, przeprowadzone zostały również zajęcia, podczas których uczniowie klas I-III malowali i ozdabiali wydmuszki, dzięki czemu w świetlicy powstały wyjątkowe dekoracje świąteczne. Poniżej prezentujemy przebieg i rezultaty naszych spotkań.

ZADANIE 3. „Karnawał w szkole”

W ramach trzeciego zadania, czyli przygotowań do karnawału, uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych wykonali wiele pięknych dekoracji do wykorzystania podczas zabawy karnawałowej, którą z zastosowaniem reżimu sanitarnego udało się nam przygotować.

By wykonać kapelusze uczniowie wykorzystali papierowe talerzyki i kolorowe wycinanki samoprzylepne. Z materiałów tych stworzyli barwne nakrycia głowy.

Naszym podopiecznym karnawał kojarzy się przede wszystkim z maskami, dlatego podczas zajęć organizowanych w świetlicy przygotowali również piękne, błyszczące maski z brystolu. Wykorzystali do tego brokatowe kleje, którymi je ozdobili, nie żałując fantazji i wykazując się wielką kreatywnością.

Przygotowania do naszego małego balu dopełniło wykonanie dekoracji w świetlicy. Uczniowie skorzystali z kolorowej bibuły, by w sali zrobiło się barwnie i radośnie.

W zadaniach tych udział wzięli uczniowie klas I b oraz 3 b.

Pomimo pandemii udało się nam zorganizować małą zabawę, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. W czasie zabaw i tańców przy muzyce, uczniowie klas pierwszych mogli zaprezentować przygotowane wcześniej elementy strojów karnawałowych. Wybrany został również król zabawy uhonorowany pięknym orderem. Ponadto uczestnicy zabawy mogli indywidualnie sfotografować się w fotobudce z klaunem, którą specjalnie na tę okazję przygotowali wychowawcy świetlicy szkolnej. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z przygotowań do karnawału oraz jego przebiegu. Być może na którymś zdjęciu odnajdziecie siebie.

ZADANIE 2. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji – “Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”

Kolejne zadanie o tematyce zimowej już za nami. Tym razem podjęliśmy wiele działań mających na celu dokarmianie zwierząt oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za naszych “małych przyjaciół”.

Pierwszym krokiem w realizacji zadania było przygotowanie oryginalnych karmników dla ptaków. Posłużyły nam do tego papierowe rolki, smalec i mieszanki nasion. Uczniowie przy pomocy wychowawców świetlicy wykonali takie nietypowe karmniki – szczególnie w okresie śnieżnej zimy stanowiły one miejsca, w których posilały się ptaki. Uczestnicy zajęć samodzielnie zawiesili je w pobliżu świetlicy – tak, by z sali mogli dyskretnie przyglądać się tej uczcie.

Kolejnym etapem tej akcji było stworzenie ciekawych prac plastycznych z zastosowaniem nowych technik:

– obrazków prezentujących karmniki dla ptaków przygotowane techniką mieszaną – z wykorzystaniem matrycy wykonaniej z papierowych rurek, farb, kredek i waty,

– obrazków śnieżnej zimy w lesie wraz z elementem prezentującym dokarmianie leśnych zwierząt w paśnikach – również z wykorzystaniem matrycy, farb i nasion.

W wyniku przeprowadzonego cyklu zajęć i poruszanych zagadnień dzieciom przedstawione zostały również kwestie naszej odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. W tej ogólnoszkolnej akcji wzięli udział uczniowie wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy zajęć wykazali wielkie zaangażowanie w realizowane zagadnienia, czego efektem są poniższe zdjęcia, prezentujące podjęte przez nas działania i efekty naszej pracy.

ZADANIE 1. “Pogadanka na temat – Bezpieczne zabawy zimowe”

W realizację pierwszego bloku tematycznego zaangażowani byli uczniowe klas: I a, I b oraz III b. W ramach działania przygotowali pięknie wykonane kolorowe obrazki, przedstawiające różne sposoby spędzania wolnego czasu w okresie zimowym – zarówno te bezpieczne, jak i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ich uczestników. Zadaniem uczniów było przygotowanie z ich użyciem plakatu, który prezentował różne formy aktywności zimowych. Podczas pogadanki uczniowie pod kierunkiem wychowawcy świetlicy analizowali postepowanie bohaterów kolorowanek i poddawali je swojej ocenie. Zachowanie bezpieczne oznaczali zielonymi kciukami skierowanymi ku górze, natomiast ryzykowne lub niebezpieczne łapką o kolorze czerwonym skierowaną w dół. Dziś już wiemy, że zjeżdżanie na sankach w pobliżu jezdni, czy korzystanie z zamarzniętych zbiorników wodnych jest nierozsądne. Wiemy też jak się przygotować do wyprawy w góry, jak w sytuacjach trudnych wezwać pomocy oraz jak bezpiecznie bawić się podczas zimy. To były bardzo pouczające zajęcia i okazuje się, że nasi najmłodsi uczniowie posiadają na ten temat całkiem sporą wiedzę.

Kolejnym krokiem było stworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem kolorowych papierów w podstawowych kształtach geometrycznych. Efektem pracy była piękna galeria obrazków, prezentowana na tablicy świetlicowej. Znalazły się na nich różne sporty zimowe i bezpieczne zabawy na śniegu. Poniżej przedstawiamy rezultaty naszej pracy