“Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”

Uczniowie i wychowawcy świetlicy szkolnej ukończyli prace w ramach realizowanego Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”. Projekt prowadzony był w naszej szkole od stycznia do czerwca w roku szkolnym 2020/2021. Zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie klas I-III, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Pod kierunkiem nauczycieli przeprowadzony został cykl spotkań systematycznie dokumentowany na stronie szkoły.

Po zakończeniu działań otrzymaliśmy Certyfikat ukończenia programu, który zamieszczamy poniżej.

Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizacje konkursu serdecznie dziękujemy!

W bieżącym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział w ogólnopolskim projekcie pn. “Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”. Organizatorem konkursu jest Studium Prawa Europejskiego. Od styczna br. nauczyciele świetlicy podejmują wiele ciekawych inicjatyw w zakresie realizowanej tematyki konkursowej, która doskonale wpisuje się w kalendarz naszych świetlicowych działań. W każde zadanie włączają się uczniowie klas I-III naszej szkoły, którzy uczestniczą w zajęciach organizowanych w świetlicy szkolnej. Poniżej prezentujemy przebieg i efekty naszych starań.

Zadanie 6. „Jestem tolerancyjny”

Tolerancja to bardzo ważna umiejętność. To umiejętność akceptacji odmienności innego człowieka. Taką właśnie tematykę poruszyliśmy podczas ostatnich zajęć, które odbyły się w szkolnej świetlicy.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas I-III, którzy bardzo aktywnie w nim uczestniczyli. Pierwszą częścią zajęć było przygotowanie rąk – odrysowywanie swoich dłoni i wycinanie ich. Uczniowie kolejno naklejali je na przygotowany arkusz papieru, w którego centrum była pokolorowana przez chłopców kula ziemska.

Podczas pogadanki uczniowie odpowiedzieli na pytanie, czym jest tolerancja. Przytaczali różne hasła i skojarzenia związane z tematem. Wskazywali na akceptację, szacunek, życzliwość i sympatię. Aby uzupełnić wiedzę dzieci odczytaliśmy definicję słownikową, z której dowiedzieliśmy się również, że tolerancja to akceptacja poglądów, wyglądu, odmienności różnych osób, pomimo że sami jesteśmy inni lub uważamy inaczej.

Skojarzenia uczniów wychowawca zapisywał na przyklejonych, kolorowych dłoniach. Pozostałe miejsca wypełniły propozycje dzieci dotyczące różnorodnych cech, którymi ludzie mogą się między sobą różnić. Uczniowie wskazywali na różnice religijne, różnorodny wygląd w zależności od kultury, miejsca zamieszkania, ubiór, kolor skóry, upodobania. Nie zapomnieli również o odmienności spowodowanej   niepełnosprawnościami. Podsumowaniem zajęć było sformułowanie, które doskonale uzupełniło treści poruszone przez uczniów – „Każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi”.

Dopełnieniem omawianej tematyki było przygotowanie przez uczniów kolorowanek obrazujących ludzi, którym należy się nasz szacunek, bez względu na wygląd czy sprawność fizyczną. Stanowiły one piękną dekorację świetlicy szkolnej.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu naszych spotkań, a także efektów naszej pracy.

Zadanie 5. „Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej”

Kolejne zadanie konkursowe w ramach realizowanego w świetlicy projektu było wyjątkowo ciekawe i fascynujące. Przeniosło nas w różne zakątki świata, gdzie mogliśmy poznawać obce nam kultury.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach świetlicowych, które rozpoczęły się od projekcji filmu edukacyjnego pt. „Dzieci świata”. Przybliżył on uczestnikom zajęć tradycje związane z wybranymi krajami z różnych zakątków kuli ziemskiej. Dzieci dowiedziały się dzięki nim ciekawych rzeczy dotyczących budowli, potraw, zwyczajów czy ubioru mieszkańców innych państw.

Kolejnym zadaniem uczniów było stworzenie tematycznych plakatów prezentujących kultury wskazanych przez wychowawcę krajów. Nauczyciel świetlicy rozdał uczniom kolorowe arkusze papieru. Spośród ułożonych na podłodze obrazów, map i zdjęć uczniowie wybierali tylko te, które dotyczyły przydzielonego im państwa. W wyniku pracy w grupach powstały piękne, kolorowe plakaty, które dzieci mogły zaprezentować kolegom i koleżankom.

By uzupełnić wiedzę uczniów dotyczącą międzykulturowych różnic, wychowawca świetlicy przygotował dla nich ciekawe przewodniki turystyczne, atlasy geograficzne i encyklopedie tematyczne. W ten sposób każda z grup miała okazję obejrzeć zabytkowe budowle w różnych krajach, przyjrzeć się tradycyjnym strojom czy dowiedzieć się co jadają obcokrajowcy. Świetnym sposobem na utrwalenie zdobytej wiedzy okazały się tematyczne kolorowanki wykonane przez uczniów – prezentowały zabytki, kulturę i symbole różnych krajów.

Do organizacji Dni międzykulturowych włączyły się również wszystkie klasy naszej szkoły. Dnia 1 czerwca odbyło się święto pod hasłem „Dzień Dziecka dniem Europy i języków”.

Pod kierunkiem wychowawców każdy zespół klasowy przystroił swoją salę odpowiednio do przydzielonego mu kraju Unii Europejskiej. Nie zabrakło flag, strojów ludowych i ciekawostek dotyczących kultury danej narodowości. W klasach zrobiło się barwnie i wyjątkowo radośnie. Uczniowie witali gości w różnych językach i prezentowali ciekawostki o swoich państwach. Komisja złożona z wychowawców świetlicy szkolnej miała nie lada wyzwanie – musiała ocenić przygotowania klas i efekt ostateczny w ramach zorganizowanego międzyklasowego konkursu.

Dopełnieniem świętowania był barwny korowód, który wyruszył spod szkoły i przemaszerował ulicami Chobieni prezentując lokalnej społeczności efekty pracy uczniów. Na ulicach naszej miejscowości zrobiło się bardzo kolorowo i radośnie.

Zdjęcia z Dnia Europy można obejrzeć w zakładce „Galeria” – DZIEŃ DZIECKA DNIEM EUROPY – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni (spchobienia.pl) Poniżej prezentujemy przebieg i rezultaty działań zrealizowanych w świetlicy szkolnej.

Zadanie 4. „Tradycje Świąt Wielkanocnych”

Do realizacji kolejnego zadania podeszliśmy z wielkim entuzjazmem. Zbliżały się Święta Wielkanocne, więc temat był jak najbardziej aktualny.

W ramach pierwszego spotkania uczniowie klasy I a uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę świetlicy szkolnej. Tematyka tego spotkania dotyczyła tradycji wielkanocnych kultywowanych w naszych domach.

Zajęcia rozpoczęły się od „burzy mózgów”, podczas której uczniowie podawali wszystkie skojarzenia związane ze Świętami Wielkanocnymi – zapisywane one były na arkuszu szarego papieru i stanowiły bazę do dalszych działań. Następnym zadaniem uczniów było losowanie obrazków przygotowanych przez nauczyciela. Przedstawiały one poszczególne tradycje świąteczne kultywowane w polskich domach. Uczniowie pod kierunkiem opiekuna poszukiwali pośród zapisanych wcześniej skojarzeń tych właśnie tradycji, zaznaczali je i przyklejali obrazki na arkusz. Podczas pracy omawiali z wychowawcą każdą z tradycji, opowiadali o swoich doświadczeniach i dzielili się spostrzeżeniami. Dzięki zajęciom uczniowie wiedzą czym są tradycje oraz zdają sobie sprawę, że w każdym domu, w zależności od regionu Polski, tradycje i zwyczaje mogą być inne. Potrafią również wymienić tradycje świąteczne kultywowane w ich domach. Efektem pracy był plakat, który powstał w wyniku pięknej współpracy wszystkich uczestników zajęć. 

Święta Wielkanocne to również tradycyjne pisanki. Uczestnicy zajęć świetlicowych wykonali piękne pisanki wyklejane plasteliną, które udekorowały nasze tablice i stworzyły piękną galerię prac plastycznych. Aby zapoznać dzieci z tradycyjnymi technikami dekorowania jajek, przeprowadzone zostały również zajęcia, podczas których uczniowie klas I-III malowali i ozdabiali wydmuszki, dzięki czemu w świetlicy powstały wyjątkowe dekoracje świąteczne. Poniżej prezentujemy przebieg i rezultaty naszych spotkań.

ZADANIE 3. „Karnawał w szkole”

W ramach trzeciego zadania, czyli przygotowań do karnawału, uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych wykonali wiele pięknych dekoracji do wykorzystania podczas zabawy karnawałowej, którą z zastosowaniem reżimu sanitarnego udało się nam przygotować.

By wykonać kapelusze uczniowie wykorzystali papierowe talerzyki i kolorowe wycinanki samoprzylepne. Z materiałów tych stworzyli barwne nakrycia głowy.

Naszym podopiecznym karnawał kojarzy się przede wszystkim z maskami, dlatego podczas zajęć organizowanych w świetlicy przygotowali również piękne, błyszczące maski z brystolu. Wykorzystali do tego brokatowe kleje, którymi je ozdobili, nie żałując fantazji i wykazując się wielką kreatywnością.

Przygotowania do naszego małego balu dopełniło wykonanie dekoracji w świetlicy. Uczniowie skorzystali z kolorowej bibuły, by w sali zrobiło się barwnie i radośnie.

W zadaniach tych udział wzięli uczniowie klas I b oraz 3 b.

Pomimo pandemii udało się nam zorganizować małą zabawę, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. W czasie zabaw i tańców przy muzyce, uczniowie klas pierwszych mogli zaprezentować przygotowane wcześniej elementy strojów karnawałowych. Wybrany został również król zabawy uhonorowany pięknym orderem. Ponadto uczestnicy zabawy mogli indywidualnie sfotografować się w fotobudce z klaunem, którą specjalnie na tę okazję przygotowali wychowawcy świetlicy szkolnej. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z przygotowań do karnawału oraz jego przebiegu. Być może na którymś zdjęciu odnajdziecie siebie.

ZADANIE 2. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji – “Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”

Kolejne zadanie o tematyce zimowej już za nami. Tym razem podjęliśmy wiele działań mających na celu dokarmianie zwierząt oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za naszych “małych przyjaciół”.

Pierwszym krokiem w realizacji zadania było przygotowanie oryginalnych karmników dla ptaków. Posłużyły nam do tego papierowe rolki, smalec i mieszanki nasion. Uczniowie przy pomocy wychowawców świetlicy wykonali takie nietypowe karmniki – szczególnie w okresie śnieżnej zimy stanowiły one miejsca, w których posilały się ptaki. Uczestnicy zajęć samodzielnie zawiesili je w pobliżu świetlicy – tak, by z sali mogli dyskretnie przyglądać się tej uczcie.

Kolejnym etapem tej akcji było stworzenie ciekawych prac plastycznych z zastosowaniem nowych technik:

– obrazków prezentujących karmniki dla ptaków przygotowane techniką mieszaną – z wykorzystaniem matrycy wykonaniej z papierowych rurek, farb, kredek i waty,

– obrazków śnieżnej zimy w lesie wraz z elementem prezentującym dokarmianie leśnych zwierząt w paśnikach – również z wykorzystaniem matrycy, farb i nasion.

W wyniku przeprowadzonego cyklu zajęć i poruszanych zagadnień dzieciom przedstawione zostały również kwestie naszej odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. W tej ogólnoszkolnej akcji wzięli udział uczniowie wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy zajęć wykazali wielkie zaangażowanie w realizowane zagadnienia, czego efektem są poniższe zdjęcia, prezentujące podjęte przez nas działania i efekty naszej pracy.

ZADANIE 1. “Pogadanka na temat – Bezpieczne zabawy zimowe”

W realizację pierwszego bloku tematycznego zaangażowani byli uczniowe klas: I a, I b oraz III b. W ramach działania przygotowali pięknie wykonane kolorowe obrazki, przedstawiające różne sposoby spędzania wolnego czasu w okresie zimowym – zarówno te bezpieczne, jak i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ich uczestników. Zadaniem uczniów było przygotowanie z ich użyciem plakatu, który prezentował różne formy aktywności zimowych. Podczas pogadanki uczniowie pod kierunkiem wychowawcy świetlicy analizowali postepowanie bohaterów kolorowanek i poddawali je swojej ocenie. Zachowanie bezpieczne oznaczali zielonymi kciukami skierowanymi ku górze, natomiast ryzykowne lub niebezpieczne łapką o kolorze czerwonym skierowaną w dół. Dziś już wiemy, że zjeżdżanie na sankach w pobliżu jezdni, czy korzystanie z zamarzniętych zbiorników wodnych jest nierozsądne. Wiemy też jak się przygotować do wyprawy w góry, jak w sytuacjach trudnych wezwać pomocy oraz jak bezpiecznie bawić się podczas zimy. To były bardzo pouczające zajęcia i okazuje się, że nasi najmłodsi uczniowie posiadają na ten temat całkiem sporą wiedzę.

Kolejnym krokiem było stworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem kolorowych papierów w podstawowych kształtach geometrycznych. Efektem pracy była piękna galeria obrazków, prezentowana na tablicy świetlicowej. Znalazły się na nich różne sporty zimowe i bezpieczne zabawy na śniegu. Poniżej przedstawiamy rezultaty naszej pracy


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content