Świetlicowa wymiana pocztówkowa

POZDROWIENIA Z CAŁEJ POLSKI!

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy w naszej szkole przeprowadzona została akcja „Świetlicowej wymiany pocztówkowej”. Jej założeniem było nawiązanie kontaktu z uczniami i wychowawcami świetlic z terenu całej Polski. W akcji rok rocznie bierze udział wiele świetlic szkolnych, które przesyłają sobie pozdrowienia, ale poprzez wymianę korespondencji poznają również nowe miejscowości na terenie naszego kraju. Nasza świetlica przyłączyła się do tej akcji. Uczniowie klas I-III wypisali treść pozdrowień na pocztówkach, na których widniała Chobienia i jej urocze zakątki. Kartki rozesłane zostały do wielu miejscowości, które w odpowiedzi przesłały pocztówkowi do nas. Pozdrowienia, które otrzymaliśmy od rówieśników zamieściliśmy na naszej świetlicowej mapie. Uczniowie odszukiwali w zasobach internetu lokalizację każdej miejscowości, z której otrzymaliśmy korespondencję i przyklejali kartki w odpowiednim miejscu. To była dobra lekcja geografii w nowym, ciekawym wydaniu.