MegaMisja

WSPANIAŁA PRZYGODA Z MEGAMISJĄ

Pierwsza grupa uczniów właśnie zakończyła swoją przygodę z MegaMisją. Ten bardzo ciekawy i pouczający program Fundacji ORANGE prowadzony był w naszej szkole przez ostatnie dwa lata. Skierowany był do uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlic. Program wprowadzał dzieci w świat technologii, uczył współpracy w grupie, kulturalnego prowadzenia dyskusji i sprawnej komunikacji. A wszystko to oparte było na grze edukacyjnej i przygodach bliźniąt – Julki i Kuby oraz niesfornego Psotnika, którzy stali się ulubieńcami uczestników zajęć!

Podczas zajęć MegaMisji uczniowie poznawali zasady bezpiecznego korzystania z nowych technologii, prezentowania swojej osoby w internecie oraz w nowym otoczeniu, uczyli się jak chronić swoją prywatność, ale również szanować prawa innych użytkowników społeczności internetowej. Poprzez zabawę i z wykorzystaniem nowych mediów poznawali świat i rozwijali swoje pasje, uczyli się unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać praw autorskich, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy. Zajęcia dotyczyły również rozumienia przez uczniów terminologii związanej z edukacją medialną, wiedzy dotyczącej dostępnych źródeł informacji i korzystania z nich, umiejętności ich poszukiwania, odróżniania informacji prawdziwych od fałszywych, zasad etycznych i wartości, którymi użytkownicy mediów powinni się kierować, znaczenia kampanii społecznych i roli reklam w świecie mediów, kosztów towarzyszących korzystaniu z internetu i różnorodnych aplikacji, a także posługiwania się aplikacjami i chmurami internetowymi. Zajęcia rozwijały u uczniów umiejętność logicznego myślenia, dostarczały informacji dotyczących nowoczesnych technologii i poprzez zabawę kształtowały nawyki, umiejętności i świadomość młodych użytkowników Internetu, podnosząc w ten sposób ich kompetencje cyfrowe.

W czasie uczestnictwa w programie zrealizowaliśmy dziesięć działów podstawowych, w tym 31 zagadnień związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, zdobywając punkty i nagrody dla naszej placówki.

W czasie uczestnictwa w programie szkoła doposażona została przez Fundację ORANGE w:

  1. Dwa tablety,
  2. Dwa zestawy kreatywne, na które składały się różnorodne materiały plastyczne i techniczne oraz zestaw do wykonywania eksperymentów.
  3. Dwadzieścia dwie pozycje książkowe przekazane do biblioteki szkolnej.
  4. Zestaw dziesięciu audiobooków.
  5. Dwie paczki z grami edukacyjnymi, które zasiliły zasoby świetlicy szkolnej.

Przystąpienie do programu dało naszej szkole możliwość dalszego prowadzenia zajęć w ramach MegaMisji, także po zakończeniu pierwszego cyklu spotkań. Udział w MegaMisji to szansa na to, by nasi najmłodsi uczniowie stawali się bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, by wiedzieli gdzie szukać informacji, umieli weryfikować wiadomości pozyskane z różnych źródeł, ale także aby nie bali się pytać i w trudnych dla nich sytuacjach potrafili prosić o pomoc dorosłych.

W ramach działań dodatkowych Grupa główna zaangażowana była w:

– Europejski Tydzień Kodowania  – CoodeWeek 2018 r. – przeprowadzona została gra terenowa na terenie Chobieni z wykorzystaniem kodów i szyfrów,

– Bożonarodzeniową wymianę kartek świątecznych między szkołami z terenu całej Polski.

W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego, podobnie ja inne grupy, nasza również stanęła przed wyzwaniem zdalnego realizowania programu. W okresie od marca do czerwca spotkania odbywały się za pośrednictwem programu MS Teams. Uczniowie jednak z wielkim zaangażowaniem realizowali nowe zagadnienia w ramach spotkań online.

Relacje z każdych zajęć wraz ze zdjęciami z ich przebiegu zamieszczane były na platformie MegaMisji, którą udostępnił Organizator.

Bardzo ważnym założeniem programu było również podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic zaangażowanych w program. Dzięki współpracy z Fundacją, Lider mógł uczestniczyć w Zjeździe Liderów, który miał miejsce w Warszawie, we wrześniu 2018 r. Uczestniczył tam w wielu warsztatach i szkoleniach, które pozwoliły na rzetelną realizację Programu w naszej szkole. Ponadto odbył wiele szkoleń internetowych, dzięki którym doskonalił warsztat pracy i pogłębiał swoją wiedzę stając się przewodnikiem dla swoich podopiecznych.

Na zakończenie cyklu spotkań uczniowie tworzący grupę główną uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa, natomiast Lider programu oraz szkoła certyfikatami Fundacji ORANGE.

Uczestnictwo naszej szkoły w MegaMisji to szansa, by kolejne klasy I-III SP w Chobieni już na zawsze zaprzyjaźniły się z Julką, Kubą i Psotnikiem – bohaterami grywalizacji, która dostarczyła uczniom zarówno wielu pozytywnych emocji, jak i ogromnej dawki wiedzy i nowych kompetencji tak potrzebnych w dzisiejszym świecie.

 


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content