Miedziana szkoła matematyczna

  O NAS   BIBLIOTEKA   ŚWIETLICA   PEDAGOG   SPORT   PROJEKTY

Projekt Miedziana Szkoła Matematyczna finansowany ze środków
Fundacji KGHM Polska Miedź

Nasza Szkoła Podstawowa im.  Bohaterów Westerplatte w Chobieni uczestniczy w projekcie Miedziana Szkoła Matematyczna finansowanym ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

KLASY I-III

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Miedziana Matematyka” finansowanego przez Fundację KGHM mają charakter cykliczny. Uczniowie klas I-III w czasie zajęć utrwalają umiejętności dodawania i odejmowania wykorzystując do tego  karty matematyczne. Dużym powodzeniem cieszą się u dzieci kryptogramy i rebusy matematyczne. Bardzo przydatne do nauki tabliczki mnożenia okazały się puzzle  matematyczne. Liga Zadaniowa prowadzona na koniec każdych zajęć jest dobrym pomysłem,  stwarza bowiem warunki do zdrowej rywalizacji. Podejmowane działania pozwalają, nie tylko na uzyskanie lepszych efektów pracy, ale również umożliwiają uczestnikom projektu zmaganie się ze złożonymi trudnościami i dostarczają wiele satysfakcji.

KLASY IV-VI

 

Zajęcia Miedzianej Szkoły Matematycznej w klasach IV-VI odbywają się raz w tygodniu po 90 minut. W zajęciach uczestniczy 12 uczniów z klas IV-VI. Na zajęciach stosowane są różnorodne metody i formy pracy. Uczniowie zdobywają i utrwalają wiedzę poprzez gry i zabawy matematyczne, nie odczuwają znużenia, ćwiczą swoje umiejętności i poznają nowe pojęcia matematyczne ,bawią się matematyką .

W trakcie zajęć prowadzona jest liga zadaniowa. Uczniowie chętnie rozwiązują zadania, gdyż chęć wygranej stanowi motywację do maksymalnego wysiłku intelektualnego.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content