Szkoła z Klasą 2.0

W roku szkolny 2012/2013 Gimnazjum w Chobieni przystąpiło do programu “Szkoła z klasą 2.0”. Głównym założeniem programu jest wprowadzenie do szkół edukacji medialnej, kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii oraz praca metodą projektu. Jednym z zadań programu, które zostało zrealizowane w grudniu 2012r., było przeprowadzenie debat klasowych oraz debaty szkolnej. Podczas tej debaty uczniowie pracowali nad “Kodeksem 2.0”, który miał określić jasne zasady korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnej. Kolejnym zadaniem, jakie stawiał przed uczniami dany program, było założenie i prowadzenie szkolnego bloga. Zadanie to zostało przyjęte przez naszych uczniów bardzo entuzjastycznie. Przed nami zadnie , w którym mamy wykorzystać pracę metodą projektów. Tematy oraz rezultaty pracy uczniów zostaną zamieszczone na stronie internetowe po zrealizowaniu zadania.

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content