Uniwersytet Dzieci w Klasie

EKOLOGICZNE DOMY

Projekt „Ekologia. Jak chronić środowisko?”

Uniwersytet Dzieci w Klasie

Uczniowie kl. II b wraz z wychowawcą p. R. Gurdak w grudniu 2020 r. rozpoczęli realizację ogólnopolskiego projektu „Ekologia. Jak chronić środowisko?”, w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Program ten został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas realizacji zajęć nauczyciel rozwinie u uczniów umiejętność krytycznego myślenia, obserwacji i wnioskowania, a także przekaże wiedzę na temat ochrony przyrody. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Zajęcia pomogą im także trenować kompetencje społeczne i rozszerzą ich wiedzę przyrodniczą. Uczestnicy Ekologii otrzymali dostęp do dodatkowych, bezpłatnych materiałów i pomocy dydaktycznych, związanych z tematyką projektu.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content