Żyję zdrowo i bezpiecznie

Żyję zdrowo i bezpiecznie  

Dzień 16 czerwca 2021 r. upłynął uczniom klas I-III pod hasłem „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, i był podsumowaniem wszystkich działań podejmowanych przez nauczycieli klas I- III mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia. W ciągu roku szkolnego uczniowie poszerzali swoją wiedzę na ten temat, brali udział w zabawach edukacyjnych, układali hasła zachęcające do spożywania warzyw i owoców oraz wykonywali plakaty o tematyce prozdrowotnej.

Dzień rozpoczął się od konkursów wiedzy o zdrowym odżywianiu. Nauczyciele przyznali, że wiedza uczniów na ten temat jest duża i nierzadko w wyłonieniu zwycięzców klasowych konkursów decydowała dogrywka.

Wszystkie dzieci zgodnie podkreślały, że ruch pełni bardzo ważną rolę w ich rozwoju i chętnie wzięły udział w zajęciach ruchowo- tanecznych, podczas których, pod przewodnictwem pana Piotra, tworzyły układy taneczne  oraz wykonywały zadania ruchowe, w których najważniejsza była umiejętność współpracy. Zajęcia sprawiły uczniom wiele radości i z żalem rozstawali się z prowadzącym. Podsumowaniem dnia było rysowanie kredą po chodnikach otaczających szkołę, a myślą przewodnią aktywności twórczej było hasło „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”.

                           

 Wycieczka do remizy strażackiej

       We wtorek 11 maja 2021 roku uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Szkoły Podstawowej            w Chobieni mieli okazję wybrać się na bardzo ciekawą wycieczkę do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki życzliwości Panów Strażaków mogły oglądać wyposażenie remizy, która niedawno przeszła gruntowny remont. Z ogromną uwagą i zaciekawieniem słuchały opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i bardzo niebezpiecznej pracy strażaków.

       W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków, nie tylko samochodowych.  Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Dzieci mogły go z bliska oglądać oraz podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy.
       Przy okazji uczniowie również utrwaliły numer telefonu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy –   112. Przez chwilę wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak strażacy, przymierzając hełm strażacki i umundurowanie. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę, która utrwalana będzie przy każdej okazji.

       Za miłe spotkanie dzieci podziękowały strażakom i życzyły wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu. Wręczyły także pamiątkową kartkę z życzeniami, wykonaną przez nie podczas zajęć świetlicowych. Po spotkaniu ze strażakami dzieci przyznały, że ten zawód chociaż jest niebezpieczny, to bardzo im się podoba. Ta wizyta z pewnością na długo zostanie w ich pamięci .

 

Uczniowie klas pierwszych i trzecich przystąpili w II semestrze do realizacji programu zdrowotnego pod hasłem „ Żyję zdrowo i bezpiecznie”.

 Bardzo ważne w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu chorób są aktywność fizyczna , prawidłowy sen, przestrzeganie zasad korzystania z komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych oraz oraz prawidłowe żywienie.

   Nasi uczniowie na zajęciach organizowanych w ramach pierwszej części  projektu poznali  budowę nowej Piramidy Żywienia i Stylu życia dla dzieci i młodzieży. Obejrzeli bardzo ciekawe filmy edukacyjne o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej przygotowane przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Wysłuchali również wywiadu online z dietetyczką dotyczącego  piramidy żywienia.

 Wiedzę, którą zdobyli wykorzystali podczas zajęć praktycznych. Pierwszoklasiści wiedząc, że warzyw i owoców powinno być w naszej diecie najwięcej, samodzielnie przygotowywali zdrowe i kolorowe owocowe szaszłyki, które później z wielkim apetytem zjedli. Przygotowane przez najmłodszych pożywne, wiosenne kanapki wyglądają  apetycznie i stanowią wartościowy posiłek.

 Trzecioklasiści poznali zasady prawidłowego komponowania poszczególnych posiłków dla dziecka w wieku szkolnym. Znając te zasady opracowali jadłospis dla ucznia na cały dzień. W domu przygotowali zdrowe posiłki. Samodzielne wykonywanie posiłków to dla dzieci wielka atrakcja, a taki posiłek smakuje znacznie lepiej. Wykonali również plakaty przedstawiające piramidę żywienia.

  Dzięki realizacji zadań programu nasi uczniowie poznali 10 zasad zdrowego stylu życia. Poznaj je i TY.

1. Jedz regularnie 5 posiłków, pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po jedzeniu.

2. Jedz różnorodne warzywa i owoce.

3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.

4. Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie.

5. Jedz chude mięso, ryby, jajka, nasiona roślin strączkowych.

6. Zrezygnuj ze słodkich napojów.

7. Nie dosalaj potraw.

8. Bądź codziennie aktywny fizycznie.

9. Wysypiaj się, aby twój mózg mógł wypocząć.

10. Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała.

W zdjęć galerii możemy podziwiać samodzielnie przygotowane przez uczniów, zdrowe i pięknie wyglądające posiłki oraz plakaty przedstawiające nową Piramidę Żywienia i Stylu Życia dla dzieci i młodzieży.

____________________

Program z edukacji zdrowotnej dla klas I – III

„Żyję zdrowo i bezpiecznie”

Szkoła Podstawowa w Chobieni

rok szkolny 2020/2021

Założenia programu wychowania zdrowotnego w klasach I-III

Konstrukcja programu została oparta na podstawowym założeniu , iż wysiłki podejmowane w ramach szkolnej edukacji zdrowotnej dzieci przyniosą efekty jeżeli:

 • treści, zakres i metody wychowania zdrowotnego uwzględniać będą oczekiwania dzieci, oraz będą dostosowane do ich problemów i potrzeb;
 • działania realizowane w ramach wychowania zdrowotnego dotyczyć będą także osób odpowiedzialnych za dzieci, ich rodziców, opiekunów i pedagogów;
 • zostanie stworzona przez otoczenie ucznia ( rodzice, opiekunowie, nauczyciele, grupa rówieśnicza, szkolna służba zdrowia i pozostali członkowie społeczności szkolnej) atmosfera sprzyjająca zdrowiu w ogóle, a zdrowiu ucznia w szczególności.

Cele ogólne programu:

 1. Ułatwia nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i rozwijanie sił fizycznych.
 • Stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 • Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwienie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie.

Cele szczegółowe programu:

 1. Umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym w bliskim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym i jego poszanowaniu.
 • Umiejętność dbania o własne ciało i zdrowie.
 • Umiejętność dbania o własne bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.

Zadania:

 • ukazanie uczniowi wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje;
 • zapoznanie ucznia ze sposobami zachowania i umacniania, a także poprawy zdrowia;
 • przekazanie i utrwalenie zasad zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania;
 • rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;
 • kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych oraz problemów zdrowotnych innych ludzi;
 • wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia swego i innych ludzi;
 • uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, jego wartości oraz jego zagrożeniach;ukazanie możliwości wspomagania dziecka (ucznia) w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania stanów zagrażających temu zdrowiu;
 • przedstawienie możliwości zmian otoczenia dziecka na otoczenie zdrowsze.

Rok szkolny 2020/2021

„Bezpiecznie w szkole i poza nią”

Lp.Treści kształceniaForma realizacjiPrzewidywane osiągnięciaUwagi
1.Zasady poruszania się pieszych po drogach: – przechodzenie przez jezdnię.       Rodzaje znaków drogowych: – znaki ostrzegawcze, nakazu, informacyjne; – znaki kierunków i miejscowości;     Bezpieczna droga do i ze szkoły: – zasady zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji;– spotkanie z policjantem , pogadanka i film dydaktyczny „Bezpieczna droga do i ze szkoły”;   – wycieczka na skrzyżowanie – nauka przechodzenia przez jezdnię;   – konstruowanie makiety przedstawiającej skrzyżowanie ulic; właściwe rozmieszczenie znaków drogowych;   – konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego;   – pogadanki na temat właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej i przystankach;  – potrafi zachować się bezpiecznie w ruchu drogowym, przestrzega przepisów ruchu drogowego; – dostrzega związki przyczynowo skutkowe między cechami pór roku, a warunkami drogowymi; – rozróżnia charakterystyczne znaki drogowe; – odnosi kolor i kształt znaków do ich rodzaju; – -potrafi rozmieścić na makietach i ilustracjach odpowiednie znaki drogowe; 

„Zdrowy styl życia”

Lp.Treści kształceniaForma realizacjiPrzewidywane osiągnięciaUwagi
2.Wartości odżywcze warzyw i owoców; – konieczność spożywania różnorodnych pokarmów; – znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia; – higiena spożywania warzyw i owoców;             Zasady przestrzegania biorytmu dziennego dziecka „Model zdrowego dnia”;               Ruch w życiu człowieka: – ruch i muzyka;  – pogadanka  i film dydaktyczny na temat produktów spożywczych i zawartych w nich składników odżywczych;   – przygotowanie surówek warzyw i owoców;         – przygotowanie „ Modelu zdrowego dnia ucznia” w formie posteru;             – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu; -nauka podstawowych kroków tanecznych; – wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia- konkurs plastyczny– wie jakie znaczenie mają dla zdrowia witaminy; – zna wartości odżywcze warzyw  i owoców; – projektuje surówki z warzyw i owoców; – przestrzega higieny przy spożywaniu warzyw i owoców; – potrafi uzasadnić dlaczego owoce i  warzywa należy spożywać w stanie surowym;   – ułoży plan dnia; – będzie umiał prawidłowo rozłożyć wykonywanie obowiązków w ciągu dnia; – rozumie, że aby prawidłowo funkcjonować musi mieć odpowiednią ilość czasu na pracę, wypoczynek, sen;   – wie, że taniec ma korzystny wpływ na zdrowie człowieka;   
 Higiena osobista i higiena otoczenia– spotkanie z pielęgniarką szkolną – pogadanka z zakresu higieny osobistej ; – pogadanki dotyczące zasad postępowania w czasie pandemii koronawirusa; – przygotowanie inscenizacji z zakresu edukacji zdrowotnej;– dba systematycznie o higienę własnego ciała; – utrzymuje porządek w miejscu uczenia się; – wskaże co należy zrobić, aby otoczenie człowieka było przyjemne, bezpieczne i służyło zdrowiu; – wie jak właściwie postępować w czasie pandemii koronawirusa;                 

„ Bezpieczeństwo w życiu codziennym ”

Lp.Treści kształceniaForma realizacjiPrzewidywane osiągnięciaUwagi
3.Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych i gazowych;           Rozpoznawanie sygnałów alarmowych, szukanie pomocy w sytuacjach zagrożenia i urazu;         Bezpieczne zachowanie w kontaktach z nieznajomymi w sytuacji gdy dziecko pozostaje samo w domu lub bawi się na podwórku.– pogadanka na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i gazowych – plansze poglądowe, filmy edukacyjne;   – spotkanie ze strażakami, wycieczka do OSP w Chobieni;  – wycieczka do Komisariatu Policji;   – pogadanka i film dydaktyczny dotyczący bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi;– zna zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego; – wie, że o bezpieczeństwie może decydować stan wykorzystywanego sprzętu; – zna numery alarmowe; – rozpoznaje sygnały alarmowe; 

Rok szkolny 2021/2022

„Bezpiecznie w szkole i poza nią”

Lp.Treści kształceniaForma realizacjiPrzewidywane osiągnięciaUwagi
1.Drogi publiczne: – zasady poruszania się po drogach publicznych; – rodzaje dróg i znaki drogowe;   Sygnalizacja świetlna i akustyczna.                   Poznanie budowy roweru.  – zajęcia w pracowni komputerowej – wykorzystanie interaktywnych programów do nauki przepisów ruch drogowego; – wykonywanie różnorodnych  ćwiczeń online z zakresu wychowania komunikacyjnego w serwisie superkid.pl   – rowerowy tor przeszkód;– zna ogólne zasady poruszania się pieszych po drogach; – zna podstawowe znaki drogowe oraz rodzaje dróg; – prawidłowo reaguje na sygnały świetlne i akustyczne dotyczące ruchu drogowego;               – zna budowę roweru; 

„Zdrowy styl życia”

Lp.Treści kształceniaForma realizacjiPrzewidywane osiągnięciaUwagi
2.Urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania , zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem;   Odżywianie się ucznia: – zdrowy styl życia; – wartości odżywcze produktów spożywczych ; – higiena spożywania posiłków;                                           Odporność organizmu człowieka. Ruch w życiu człowieka – ruch jako lekarstwo na zły humor.– spotkanie z dietetyczką – znaczenie i podział składników pokarmowych;   – opracowanie przykładowych jadłospisów; – przygotowanie haseł i plakatów propagujących zdrowe odżywianie; – przygotowanie wiosennych kanapek, sałatek owocowych, warzywnych; – wycieczka do gospodarstwa ekologicznego „ Jak jest produkowana zdrowa żywność”;                     – „Ruch jako lekarstwo na zły humor „- propozycje zabaw, gier ruchowych i ćwiczeń śródlekcyjnych;   – zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała uczniów w czasie zajęć lekcyjnych;   – „Czynny wypoczynek w mojej rodzinie” – zaplanowanie i zrealizowanie dla członków swojej rodziny ciekawej formy wypoczynku ( udokumentowanie: filmiki, zdjęcia, wypowiedź pisemna) wystawa prac uczniów;   – propagowanie różnych form czynnego wypoczynku – wycieczki piesze, rowerowe, rozgrywki sportowe klasowe i międzyklasowe;  – potrafi przygotować urozmaicony posiłek, podać go i spożyć estetycznie; – umie zabezpieczyć żywność przed zanieczyszczeniem i zepsuciem; – wie, że posiłki należy spożywać regularnie; – wie jakie znaczenie dla zdrowia mają witaminy i jakie składniki pożywienia je zawierają; – prawidłowo wskaże z jakich grup składników składa się nasze pożywienie; – rozpozna poprawnie owoce i warzywa; – wie dlaczego należy spożywać tłuszcze i cukry; – potrafi wskazać pokarmy zawierające białko, poda dlaczego należy je spożywać; – wie na czym polega racjonalne odżywianie; – zachowuje higienę przy spożywaniu posiłków; – nakrywa prawidłowo stół; – potrafi właściwie zachować się przy stole;   – prawidłowo wskaże zachowania chroniące przed zachorowaniem; – wie w jaki sposób możemy pomóc organizmowi by zwiększyć jego siłę, moc i odporność; -wie, ze aktywność fizyczna wpływa na radosne usposobienie człowieka; – będzie umiała podtrzymać dobre samopoczucie poprzez różne formy ruchu; – pozna różne zabawy podnoszące sprawność fizyczną; – dowie się, że niemożliwe jest życie bez jakiegokolwiek ruchu; – rozumie, że jeżeli człowiek chce być sprawny musi codziennie wykonywać wiele ćwiczeń;- – przy korzystnych warunkach atmosferycznych spędzanie przerw na świeżym powietrzu;                                                                                                         

„ Bezpieczeństwo w codziennym życiu”

Lp.Treści kształceniaForma realizacjiPrzewidywane osiągnięciaUwagi
3.Niebezpieczeństwa związane z kontaktowaniem się z nieznajomymi: nieznajomy za drzwiami, nieznajomy częstuje cię cukierkiem, pyta o twój adres oraz zagrożenia związane z Internetem;     Ostrożność w kontaktach ze zwierzętami.           Zabawy bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i letnich.                 Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych: – bezpieczny wypoczynek podczas ferii i wakacji;– zajęcia prowadzone z pedagogiem szkolnym dotyczące kontaktowania się z nieznajomymi, także przez Internet;   – szkolenie prowadzone przez policjanta dotyczące ostrożności w kontakcie ze zwierzętami, nauka właściwych zachowań;   – odgrywanie scenek dramowych – właściwe zachowanie się ucznia w sytuacjach alarmowych- wezwanie pogotowia, straży pożarnej, policji; – nauka udzielania pierwszej pomocy;     – pogadanki na temat bezpiecznego zachowania; – oglądanie filmów edukacyjnych o zasadach bezpieczeństwa;  – poda zasady jak należy postępować w kontaktach z nieznajomymi; – wie, jak zachować się, gdy do drzwi puka nieznajomy; – zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; – zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw z wodzie; wie, jak prawidłowo korzystać z kąpieli  słonecznych; – zachowuje ostrożność wobec zwierząt; – potrafi powiedzieć „nie” – wie jakie są zagrożenia dla dzieci w internecie i jak się przed nimi ustrzec;   

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content