Ważne! Informacje MEN dotyczące zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowane zostały ważne informacje dotyczące zawieszenia zajęć w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami i zaleceniami.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach