Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

W miesiącach maj i czerwiec w klasach drugich był realizowany projekt edukacyjny pt „ Z przyrodą za pan brat” w ramach realizowanych zajęć dzieci poszerzały swoją wiedzę dotyczącą życia pszczół, mrówek, ptaków i zwierząt leśnych. Bardzo ciekawym elementem projektu była wycieczka do lasu i spotkanie z panem leśniczym. Dzieci z zainteresowaniem słuchały pięknych opowieści o lesie i jego mieszkańcach, utrwalały i sprawdzały swoje wiadomości.

W ramach zajęć plastyczno- technicznych przygotowały pracę pt „ Co dają nam pszczoły”.

Należy podkreślić, że prace były bardzo pomysłowe i starannie wykonane. Autorzy najciekawszych zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami.

Podsumowaniem projektu był konkurs wiedzy przyrodniczo- ekologicznej. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom swojej wiedzy, o czym świadczy zdobycie najwyższej liczby punktów przez blisko 40% uczestników. Zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content