REKRUTACJA DO SZKÓŁ, LIST KURATORA OŚWIATY

Wrocław 2019-05-29

Szanowni Państwo! Droga młodzieży!

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Za nami egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty, które na Dolnym Śląsku odbyły się we wszystkich szkołach. Ich wyniki zostaną ogłoszone w terminie.

W 2019 r. o miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ubiegają
się ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjalnych. W naszym województwie „podwójny rocznik” liczy 49 tys. osób (26 tys. to ósmoklasiści, 23 tys. to gimnazjaliści). Organy prowadzące szkoły – w lwiej części samorządy – przygotowały odpowiednią liczbę miejsc. Absolwentów będzie w tym roku dwukrotnie więcej, ale liczba miejsc, które czekają na nich w szkołach, jest dwa razy większa. Oznacza to, że podczas rekrutacji nie będzie ani łatwiej, ani trudniej – będzie tak samo
jak w poprzednich latach. Co ważne, w całym województwie oraz w poszczególnych miastach
i powiatach, zachowana została taka sama jak w ubiegłych latach proporcja między liczbą miejsc
w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych.

Ofertę edukacyjną (w tym liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach) ustaliły organy prowadzące po konsultacjach z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Oferta ta jest adekwatna (a zdarza się, że większa) do liczebności „podwójnego rocznika”. Miejsc
dla wszystkich uczniów wystarczy. Przekonują o tym dane, które zebraliśmy od dyrektorów szkół
i organów prowadzących oraz zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Zapewniam tym goręcej, że część informacji medialnych dotyczących rekrutacji w 2019 r. jest bałamutna i wprowadza w błąd opinię publiczną.

Rzecz jasna są szkoły – zwłaszcza renomowane licea ogólnokształcące – gdzie o jedno miejsce ubiegać się będzie kilka osób. Zjawisko to w takich szkołach występuje co roku. O dostaniu się do nich podczas tegorocznej rekrutacji rozstrzygnie liczba punktów.

Wiele emocji wywołuje rekrutacja do liceów ogólnokształcących, szkół najchętniej wybieranych przez uczniów. Zaręczam, że także w liceach liczba miejsc jest odpowiednia. W Polsce w r. szk. 2003/2004 r. do liceów ogólnokształcących uczęszczało 750 tys. uczniów. Od 1 września 2019 r., po rekrutacji „podwójnego rocznika”, znajdzie się w nich 650 tys. czyli aż o 100 tys. mniej. Głęboki, postępujący niż demograficzny dotknął także szkoły na Dolnym Śląsku. W ostatnich latach liceów ogólnokształcących jednak nie likwidowano, ba, zdarzało się sporadycznie, że tworzono nowe. Przejmowano także budynki gimnazjów na potrzeby liceów. Lokalne władze samorządowe utrzymywały licea mimo spadku liczby uczniów i ich odpływu do szkół w dużych miastach.

We Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska:

– na bazie  Gimnazjum nr 13 powstało Ogólnokształcące Liceum Kreatywności nr XVI

– LO nr IV przejęło budynek Gimnazjum nr 3

– LO nr VII przejęło budynek Gimnazjum nr 16

– do LO nr VIII włączono Gimnazjum nr 30 wraz z jego budynkiem

– Licea Ogólnokształcące nr V, nr IX, nr XIII i nr XIV posiadały w swoich budynkach gimnazja.
Po ich wygaszeniu miejsca przybędzie.

– LO nr V od niedawana działa w nowej siedzibie zdolnej przyjąć więcej uczniów

– tak jak w latach poprzednich, już w czasie rekrutacji, władze Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia mogą wyrazić zgodę na uruchomienie dodatkowych oddziałów
w poszczególnych szkołach biorąc pod uwagę liczbę chętnych i opinię dyrektora szkoły

– wzorem lat ubiegłych przygotowano 30% więcej miejsc dla uczniów spoza Wrocławia

– we Wrocławiu, tak jak w poprzednich latach, ponad 50% wszystkich miejsc przygotowanych
przez samorząd stanowią miejsca w liceach ogólnokształcących

– bogata jest oferta liceów publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy
(np. w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA działają Liceum Ogólnokształcące
i Liceum Sztuk Plastycznych, od kilku lat działa Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej,  w tym roku ogłosiło nabór do 7 oddziałów) oraz liceów niepublicznych.

Kończy się rok szkolny, przeto na ostatniej prostej warto postarać się o jak najlepsze oceny końcowe i prestiżowe świadectwo z wyróżnieniem czyli biało-czerwonym paskiem. Życzę z całego serca wytrwałości i sukcesów. Życzę mądrych, trafnych decyzji, które pozwolą dostać
się do wymarzonej szkoły, rozkwitnąć talentom, zrealizować ambitne plany. Życzę powodzenia
i ściskam kciuki!

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content