Zasady realizacji przez szkołę kształcenia na odległość od 25.03.2020 r.

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów.

Sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdajemy sobie sprawę, że wkładacie Państwo wiele trudu w organizację pracy dziecka w domu. Zwłaszcza teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Doceniamy odpowiedzialne podejście uczniów, dla których ten czas jest szczególnie trudny. Pamiętajmy, że nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem i decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,  nasza szkoła będzie prowadziła kształcenie na odległość, w celu realizacji podstawy programowej.

Kształcenie na odległość będzie prowadzone na podobnych zasadach, jakie zostały wypracowane przez nas wspólnie i były realizowane od 16.03.2020 r., z uwzględnieniem możliwości technicznych rodziców, uczniów i nauczycieli, z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy z urządzeniami elektronicznymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów.

Kształcenie na odległość będzie realizowane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Każdy z nauczycieli dołoży wszelkich starań, by prezentowane przez niego treści realizowały podstawę programową, jednocześnie dbając o równomierne obciążenie ucznia zajęciami / zadaniami oraz jego wszechstronny rozwój. Każdy z nas musi dostosować się do nowych wymagań wynikających z obecnej sytuacji, więc liczymy na wzajemną wyrozumiałość.

W związku z koniecznością realizowania podstawy programowej informujemy, że tak jak dotychczas, nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z uczniami poprzez:

– e-dziennik używając zakładki „zadania domowe” oraz zakładki „wiadomości”,

– pocztę elektroniczną,

– stworzone grupy na komunikatorze Messenger oraz portalu społecznościowym  Facebook,

– Zintegrowaną Platformę Edukacyjną dostępną pod adresem www.epodręczniki.pl

– inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.

Nauczyciele będą pracować z miejsca zamieszkania i pozostaną do dyspozycji uczniów zgodnie z planem lekcji. Nauczyciel będzie wskazywał źródła i materiały niezbędne do realizacji danej lekcji.

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielem zostaną podane przez nauczyciela w zakładce „Wiadomości”.

Rozporządzenie daje nauczycielom prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. Uczniowie będą otrzymywać polecenia lub zadania do wykonania, które następnie odeślą nauczycielowi do sprawdzenia poprzez wybraną przez nauczyciela formę komunikacji np. e-mail, zakładka „wiadomości” w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele będą oceniać nadsyłane prace.

Ocena uzyskana przez ucznia będzie wpisywana do dziennika elektronicznego. W zakładce oceny będą opisywane, przez okres kształcenia na odległość, zawsze pod kodem KnO, a w opisie pojawi się informacja za co (np. zadanie nr 1 , praca pisemna, rozwiązanie testu, itp.).

Od poszczególnych nauczycieli otrzymacie Państwo wkrótce (najpóźniej do końca tego tygodnia), informacje o sposobie odsyłania wykonanych poleceń lub rozwiązanych zadań.

W kształceniu na odległość będą realizowane w miarę możliwości, poza lekcjami obowiązkowymi z planu, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje, dotyczące nauczania zdalnego.

Koordynatorem nauczania w klasach I-IV będzie v-ce dyrektor Renata Kucharzów, a koordynatorem nauczania w klasach V-VIII będzie v-ce dyrektor Małgorzata Woźniak – Węgrzyn.

W razie potrzeby prosimy o kontaktowanie się z wychowawcą klasy lub z koordynatorami poprzez dziennik elektroniczny.

Drodzy Uczniowie!

Pamiętajcie, że nauczyciele nie chcą narzucać  Wam konkretnych godzin waszej pracy. Nauczyciele pozostaną do Waszej dyspozycji uczniów zgodnie z planem lekcji, wtedy możecie zadawać pytania, dyskutować, korespondować. Ale  rozumiemy także, że zazwyczaj nie tylko Wy korzystacie z komputera ale także wasze rodzeństwo, czy też inni domownicy. To Wy, zapewne w porozumieniu z rodzicami, zdecydujecie o tym w jakich godzinach przystąpicie do nauki. Pamiętajcie jednak o tym, że najlepiej uczycie się w godz. 8:00 – 14:00. Nauczyciele zadbają, by prezentowany materiał był zróżnicowany, zapewniał różne formy aktywności, uwzględniał czas na przerwę, posiłek, toaletę, itp.

WARUNKI REALIZACJI ZAJĘĆ ZDALNYCH

Prosimy rodziców o zapewnienie uczniom warunków do nauki online, w postaci komputera, laptopa, tabletu lub smartfona z dostępem do Internetu. Zadbajcie o bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości poprzez zainstalowanie programu antywirusowego.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Pamiętajcie, iż kontakt z każdym nauczycielem jest możliwy poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym. Ponadto, wiele platform, z których nauczyciele będą korzystać podczas nauczania zdalnego daje możliwość interakcji, komentowania, zostawiania wiadomości.

W zakładce “Zdalne nauczanie” na stronie szkoły publikujemy informacje  z ogólnymi wskazówkami:

                                                     Z wyrazami szacunku – Roman Kuziak

                    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content