WAŻNE!!! REKRUTACJA!!!

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Chobieni prowadzi rekrutację do klasy pierwszej w formie elektronicznej. Dokumenty do pobrania w zakładce ,,Rekrutacja 2020/2021’’.

Wypełniony wniosek należy przesłać w formie skanów lub fotografii dokumentów na e-mail szkoły: zs.chobienia@interia.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Można też wysłać wniosek w formie papierowej pocztą tradycyjną.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content