Zachęcamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Rudna pod hasłem „Upiększamy gminę Rudna”

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs pod hasłem „Upiększamy gminę Rudna”, w ramach którego należy przygotować projekt na zagospodarowanie terenu zieleni ronda w Rudnej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy – zarówno dzieci i młodzieży, jaki i osób dorosłych.

Każdy, kto swoją pomysłowością chce przyczynić się do upiększenia naszej gminy, musi przygotować autorski projekt zagospodarowania ronda. Projekt należy przygotować w formie plastycznej / graficznej np. makieta, rysunek, kolaż, projekt komputerowy itp.

Prace można będzie składać od 1 do 30 kwietnia w biurze Centrum Kultury w Rudnej. Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem terminy składania prac czy też rozstrzygnięcia konkursu mogą ulec zmianie.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy – do pobrania tutaj

 


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content