LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I

Drodzy rodzice !!!

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się, Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) wprowadził możliwość publikowania list kandydatów z wynikami w postępowaniu rekrutacyjnym (zakwalifikowanych /niezakwalifikowanych oraz przyjętych/nieprzyjętych) także na stronach internetowych jednostek oświatowych, które biorą udział w rekrutowaniu dzieci i młodzież do swoich placówek.

Informuję również, że każde dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, do której przynależy ze względu na miejsce zamieszkania. Wówczas rodzice/opiekunowie są zobowiązani do złożenia karty zgłoszeniowej dziecka do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w formie skanu lub fotografii na e-mail szkoły: zs.chobienia@interia.pl

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Lista dzieci przyjętych do klasy I


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content