Organizacja konsultacji na terenie szkoły od 1 czerwca 2020 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni  Rodzice

Począwszy od dnia 1.06.2020 w szkole organizowane będą konsultacje indywidualne dla uczniów klas VIII oraz klas  IV-VII z poszczególnych przedmiotów.

Konsultacje prowadzone będą indywidualnie lub grupowo dla chętnych uczniów.

Podczas konsultacji uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne zalecamy uczniom, którzy chcą korzystać z konsultacji na terenie szkoły, aby (przynajmniej jeden dzień wcześniej) ustalali terminy konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub MS Teams, umawiając się z nauczycielem na konkretny dzień i godzinę.

Z  zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwa Zdrowia oraz procedurami przyjętymi w szkole.

Uczeń chcący korzystać z konsultacji musi posiadać zgodę rodziców.

Przypominamy wszystkim uczniom i rodzicom, że od momentu  wprowadzenia nauczania na odległość, uczniowie naszej szkoły mają możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów w formie online i takie konsultacje również będą kontynuowane.

GODZINY KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH (LUB GRUPOWYCH) DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

BAGIŃSKA Joanna: czwartek 900 -1000 klasa VII, 1000-1100 klasa VIII- gabinet 107 SP.
Bagiński Artur: poniedziałek 900-1000 klasa IV, 1000-1100 klasa V, 1100-1200 klasa VI gabinet informatyki SP.
Bolińska-Maciesza Katarzyna : piątek 800-900 klasa IV b, 900-1000 klasa V c, 1000-1100 klasa VI b, 1100-1200 klasa VII b gabinet 106 SP
Cieślik Krystyna : wtorek 1200-1300 klasa IV b, 1300-1400 klasa VII b, środa 1300-1400 klasa VI a, gabinet 107 SP.
Drak Dorota :środa 800-900 klasa IV a, 900-1000 klasa V c, 1000-1100 klasa VIII ,1100-1200 klasa VI c,1200-1300 klasa VII a – gabinet 107 SP.
Kowalowa Halina: poniedziałek 8 00 – 9 00 klasa VII, 900-1000 klasa VIII, 1000-1100 klasa IV a – gabinet 107 SP.
Kucharzów Renata: poniedziałek 1000-1100 klasa VIII ,klasa VI, klasa VII – gabinet 110 SP.
Podlewska Irena: wtorek 900-1000 klasa IV, 1000-1100 klasa V, klasa VI – gabinet 106 SP.

Próchnicki Krzysztof :środa 8 00 -9 00klasa IV,  900-1000klasa V, 1000-1100 klasa VI, 1100-1200 klasa VII,1200-1300 klasa VIII  – gabinet 110 SP.

Sandecka – Jankowska Małgorzata środa 1000-1100 klasa VII ,1100-1200  VIII – gabinet 110 SP.
Suchecki Maciej: poniedziałek 800-900 klasa VII- VIII, 900-1000 klasa V c, – gabinet 107 SP.
Świderska Sylwia: wtorek 900-1000 klasa VII, 1000-1100 klasa VIII , gabinet 107 SP.
Węgrzyn Ryszard: czwartek 800-900 klasa IV, 900-1000 klasa VI, 1000-1100 klasa VII ,klasa VIII SALA GIMNASTYCZNA
Woźniak-Węgrzyn Małgorzata : poniedziałek 1100-1200 klasa IV,1200-1300 klasa V, 1200-1300 klasa VI, – gabinet 110 SP.
Wojdyło Ireneusz :wtorek 800-900 klasa IV, 900-1000 klasa V, 1000-1100 klasa VI ,1100-1200 klasa VII,1200-1300 klasa VIII a – gabinet 110 SP.
Kuziak Roman : wtorek klasa VII , klasa VIII,  1100-1200 gabinet informatyki SP.
Zając Jacek : środa 900-1000 klasa VIII, 1000-1100 klasa IV, 1100-1200 klasa VIII, czwartek 900-1000 klasa VI c, 1000-1100 klasa VII gabinet 107 SP.
Zawadka Jolanta : wtorek 800-900 klasa V, 900-1000 klasa VI, 1000-1100 klasa VII ,1100-1200 klasa VIII SALA GIMNASTYCZNA
Zgobik-Płatek Edyta :  poniedziałek 800-900 klasa VI, 900-1000 klasa VII, 1000-1100 klasa VIII gabinet 110 SP.
Szuszwalak Władysław: poniedziałek 1300-1400 gabinet 110 SP.

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CHOBIENI PODCZAS KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

 Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zachowania bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas konsultacji z nauczycielami w trakcie pandemii koronowirusa COVID – 19 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni.

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, którzy spotykają się na konsultacjach.

 1. Uczeń po wejściu do szkoły zachowując bezpieczny dystans, zapoznaje się z   zasadami organizacji konsultacji oraz przebywania w szkole, które są wywieszone przy wejściu .
 2. Uczeń udaje się do wyznaczonej Sali .
 3. Po zakończonych konsultacjach, zachowując bezpieczny dystans opuszcza budynek szkoły.
 4. Uczeń ma prawo skorzystać z szatni szkolnej w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia zachowując bezpieczny dystans.
 5. Wytyczne MEN , GIS i MEN  stanowią załącznik NR 1  do niniejszej procedury. (patrz niżej)

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zgłoś swój udział w konsultacjach nauczycielowi (poprzez dziennik elektroniczny lub MS Teams) co najmniej jeden dzień wcześniej.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Korzystaj wyłącznie z wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek (procedury umieszczone przed wejściem do biblioteki)   – szkoła je zmieniła.

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content