AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Ogólnopolskim program edukacyjny

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 klasy pierwsze pod opieką wychowawców:  pani R. Gurdak i pani A. Smulskiej przystąpiły do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program ten obejmował tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Klasy otrzymały komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji.

Po przeprowadzeniu zajęć na podstawie otrzymanych materiałów zdobytą przez dzieci wiedzę zweryfikował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Po wypełnieniu przez dzieci testu szkoła otrzymała Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka, a uczniowie pamiątkowe dyplomy.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content