MIĘDZYNARODOWY PROJEKT LEKTURKI SPOD CHMURKI

Międzynarodowy projekt

CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI

W roku szkolnym 2020/2021 klasy II a i b z wychowawcami
p. Anną Smulską i p. Renatą Gurdak przystąpiły do międzynarodowego  projektu edukacyjnego „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Projekt będzie realizowany jako innowacja pedagogiczna, która opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski
i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Przygoda z projektem potrwa cały rok szkolny, a w świat książek zabierze uczniów sympatyczna chmurka Tosia.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content