LISTY DO ZIEMI

„ Listy dla Ziemi 2020”

To już piąta edycja pisania listów w naszej szkole. Listy dla Ziemi to listy o proekologicznym życiu. Celem edukacji jest wzmacnianie umiejętności poznawania swojego otoczenia, wpływu na nie i zachowań obywatelskich. To głos młodych ludzi do dorosłych, to prośba a jednocześnie troska, to zwrócenie uwagi na problem związany ze środowiskiem. Tradycyjnie listy pisane są na wykonanym z makulatury papierze. Ważnym elementem obecnej akcji jest gospodarka odpadami, promocja recyklingu oraz postaw i działań proekologicznych oraz przeciwdziałanie spalaniu śmieci w piecach domowych.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content