KOMUNIKAT!!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Informuję, że od poniedziałku 26 października do 8 listopada klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej w Chobieni przechodzą na zdalne nauczanie. Zajęcia dla uczniów wymienionych klas odbywać się będą wg. obowiązującego planu lekcji za pomocą e-dziennika oraz aplikacji TEAMS.
Zajęcia w klasach I-III SP odbywać się będą stacjonarnie, czyli w szkole wg. posiadanego przez uczniów planu. Autobusy szkolne kursują bez zmian, zgodnie z podanym rozkładem obowiązującym od 01 września br. .
Uczniowie klas I-III zapisani na obiady w szkole, korzystać z nich będą w wyznaczonych przerwach międzylekcyjnych.

p. o. dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Chobieni
Kucharzów Renata


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content