WYWIAD Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

Kolejnym zadaniem projektu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!”, w obszarze „Ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu” było przeprowadzenie wywiadu z cyklu ”Dowiem się więcej od profesjonalisty”. Wywiad z inspektorem danych osobowych Panią Alicja Grzesińską – Świętek przeprowadzony został  w dniu 16 marca 2021r. Autorami pytań do inspektora danych osobowych byli uczniowie klas VI, VII c, VIII a. Wywiad z zaproszonym gościem przeprowadzili uczniowie klasy VI Klaudia Mazur i Zuzanna Matczak oraz uczeń klasy VIIc Alan Kędziora. Nadzór nad przygotowaniem pytań prowadził pan Jacek Zając. W przygotowaniu dekoracji wparła nas niezawodna świetlica szkolna.  Nagranie z wywiadu dostępne będzie na stronie internetowej szkoły.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział w  realizacji zadania i projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Koordynator projektu

Izabela Tetera

Edyta Zgobik – Płatek


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content