PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Program „Przyjaciele Zippiego”

         Program „Przyjaciele Zippiego” wdrożono do realizacji w klasach początkowych w Szkole Podstawowej w Chobieni w roku szkolnym 2020-2021. Celem programu jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. W ciągu dwudziestu czterech spotkań, poprzez słuchanie opowiadań i wykonywanie ćwiczeń, dzieci uczą się jak znaleźć swoje własne rozwiązania problemów. Ponieważ dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami, często napotykają trudności w tych relacjach. Sposób postępowania  wpływa na to, co myślą o sobie i o innych i jak przystosowują się do różnych okoliczności, co czują i jak się czują. Program został  wprowadzony  po to, aby dzieci nauczyły się radzić sobie w trudnych dla nich momentach, korzystały z pomocy i wsparcia ze strony innych, przez co dzieci czują się szczęśliwsze i maja poczucie własnej wartości. Wprowadzenie programu ma skutecznie działa na dzieci, a udział w nim ma korzystny wpływ na nie. Zajęcia mają sprawiać dzieciom przyjemność, odróżniają się od innych zajęć, uczniowie mają czuć się podczas nich bezpiecznie, wygodnie i dzielić się swoimi odczuciami i opiniami. Miejscem  spotkań stał się „kącik Zippiego”, w którym umieszczony jest  plakat przedstawiający bohaterów opowiadań, kodeks z zasadami, arkusze do ćwiczeń i rysunki dzieci. W kąciku mieszkała też klasowa maskotka Zippiego, wykonana przez jednego z rodziców.

Efekty realizacji programu:

  • większa  liczba pozytywnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • lepsze umiejętności społeczne dzieci,
  • poprawa atmosfery w klasie,
  • zmniejszenie liczby zachowań aspołecznych,
  • lepsze wyniki w nauce.

                                                                                 Opracowała: Renata Fechner-Próchnicka                                                                                                 wych. klasy Ia


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content