SZACHY W SZKOLE

PROGRAM ZAJĘĆ SZACHOWYCH

W Szkole Podstawowej w Chobieni od kilku lat realizowany jest w klasach II i III program „Szachy w szkole”. Program  zajęć szachowych wykorzystuje zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące możliwości korzystania z różnych metod wspierania rozwoju myślenia uczniów oraz respektowania wartości wychowawczych w procesie nauki gry w szachy. Treści programowe zajęć szachowych są dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów, a ich realizacja i poszerzanie może wpływać na rozwój psychiczny, społeczni i intelektualny na różnych płaszczyznach.

Cele programu:

1. Rozwijanie zainteresowań poprzez przekazanie szachowej pasji,

2.  Wdrażanie do samodzielnej pracy i zdobywania wiedzy.

3. Wspieranie rozwoju twórczości, intuicji i umiejętności podejmowania decyzji.

4. Ćwiczenie pamięci oraz zwiększenie cierpliwości, wytrwałości i koncentracji uwagi.

5. Rozwijanie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia oraz rozwój inteligencji wielorakich: interpersonalnych, kinetycznej, matematyczno – logicznej i wizualno – przestrzennej.

6. Wspieranie pozytywnych sfer osobowości, wychowania, odpowiedzialności i rozwoju emocjonalnego zgodnego z normami społecznymi.

7. Kształtowanie konsekwencji, wytrwałości i samodyscypliny.

8. Wzbudzanie poczucia sprawiedliwości i potrzeby przestrzegania zasad fair play.

9. Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów oraz przetwarzania informacji.

10. Wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka.

                        Opracowała: Renata Fechner-Próchnicka


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content