JESTEM BEZPIECZNY – PODSUMOWANIE

Dziś kończymy realizację programu Bezpieczny Dolnoślązak i opracowanego na jego potrzeby projektu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!”. Czas na podsumowania!

Program Bezpieczny Dolnoślązak realizowany był w okresie od 05 marca do 14 maja 2021r. W tym okresie zrealizowaliśmy 12 z 14 zaplanowanych przez naszą szkołę zadań. Niezrealizowane zostały dwa zadania. Pierwsze z nich to szkolenia dla rodziców, uczniów, środowiska lokalnego „Zastosowanie urządzenia AED w praktyce”. To zadanie swoją realizację miało zaplanowaną na późniejszy okres, w zależności od sytuacji związanej z przebiegiem pandemii. Drugim zadaniem, którego nie udało się zrealizować,  były spotkania dla uczniów klas I-III z funkcjonariuszami policji. Termin spotkania z funkcjonariuszami policji został zaplanowany zgodnie z harmonogramem projektu, niestety zbiegł się z ponownym objęciem zdalnym nauczaniem uczniów klas I-III i został odwołany.

Najważniejsze, że się udało!!! Udało się zrealizować 12 wspaniałych działań, z trzech obszarów: ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu, bezpieczeństwo w Internecie – cyberbezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Informacje na temat wszystkich zrealizowanych działań można znaleźć na stronie internetowej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym służbom: KSRG OSP  w Chobieni: panu Wojciechowi Korpakowi, Sławomirowi Lechmanowi, Jakubowi Lechamanowi, Arturowi Żakowi, Władysławowi Welgosowi,Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, a w szczególności Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Lubinie Pani Joannie Cichla i aspirantowi Krzysztofowi Pawlikowi  z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i zastępcy Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, inspektorowi danych osobowych pani Alicji GrzesińskiejŚwiętek,  naszym anonimowym partnerom za zakup szkoleniowego AED, wszystkim zaangażowanym nauczycielom i pracownikom  i przede wszystkim Wam Drodzy Uczniowie i Rodzice za udział i pilne śledzenie naszych działań. Głęboko wierzymy, że przekazana przez Was wiedza, będzie owocować  w przyszłości. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszej bazy wiedzy na temat bezpieczeństwa.

„Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!”

Koordynator Izabela Tetera

Wicedyrektor Edyta Zgobik – Płatek


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content