CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA

W drugim półroczu klasy Ia i Ib realizowały program ,,Czyściochowa Akademia”, którego organizatorem była drogeria Rossmann. Celem programu była popularyzacja higieny osobistej wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Czyściochowa Akademia to świat pełen eksperymentów i doświadczeń, dzięki którym pierwszoklasiści przyswajali sobie najważniejsze zasady higieniczne. Przygotowane dla uczniów materiały z filmami i pokazami eksperymentów, pomogły w prowadzeniu zajęć w sposób atrakcyjny i pełen zabawy. Uczniowie  mieli okazję uczyć się zasad higieny poprzez własne obserwacje i doświadczenia. Każdy uczeń otrzymał książeczkę z propozycjami eksperymentów do wykonania w domu. Ułatwiło im to zdobywanie wiedzy i rozwijanie ciekawość w zakresie procesów jakie zachodzą w ciele człowieka.

Scenariusze zajęć obejmowały:

  1. Higienę jamy ustnej,
  2. Higienę nosa,
  3. Mycie rąk,
  4. Korzystanie z toalety,
  5. Kąpiel,
  6. Ochronę skóry.

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content