UBEZPIECZENIE I SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW


Drodzy Rodzice!

         Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni informuje, że w roku szkolnym2021/2022 dostępne są 2 warianty ubezpieczeń uczniów (45 zł i 60 zł).  Ogólne warunki umowy oraz wszelkie informacje nt. danych wariantów ubezpieczenia zostaną udostępnione na stronie szkoły

Towarzystwo ubezpieczeniowe: Interrisk

Wpłaty za ubezpieczenie należy dokonać do 10 października br.

Wpłaty dokonywać można u przedstawicieli Rady Rodziców:

Patrycja Kulik – Przewodnicząca tel.: 784-663-512

Danuta Zgobik – Zastępca tel.: 884-675-650

Magda Sowa – Skarbnik tel.: 784-167-011

Ubezpieczenie jest dobrowolną decyzją rodziców/ opiekunów prawnych).

Ponadto składka na Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi 20zł (od rodziny). Wpłacone środki finansowe wykorzystywane są na różnego rodzaju nagrody, książki na zakończenia roku, upominki dla dzieci. Składka jest również dobrowolną decyzją rodziców/ opiekunów prawnych).


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content